Prešov chce finančnú výpomoc od štátu použiť aj na rekonštrukciu ciest

24.08.2020 Prešov

Prešov 24. augusta (TASR) – Na rekonštrukciu ciest a domovov sociálnych služieb chce Prešovský samosprávny kraj (PSK) použiť finančnú výpomoc od štátu vo výške viac ako 7,7 milióna eur. V pondelok o jej prijatí rozhodli krajskí poslanci na svojom rokovaní. Ide o pomoc od štátu, ktorú poskytne rezort financií a jej cieľom je vykryť výpadok v podielových daniach, ktorý spôsobila koronakríza.

"Sú to zdroje zo štátnych finančných aktív, ktoré ministerstvo financií poskytne na základe žiadostí po odsúhlasení v jednotlivých zastupiteľstvách. PSK sa zaujíma o celú sumu, teda 7,7 milióna eur," uviedla vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.

Vzhľadom na to, že má PSK najvyšší počet obyvateľov, bude podľa jeho predsedu Milana Majerského aj najväčším poberateľom spomenutej výpomoci.

"Má slúžiť na investičné, kapitálové výdavky. Sú určité signály, ktoré nám naznačujú, aby sme urobili reformy v našom samosprávnom kraji. Samotné ministerstvo financií a vláda má požiadavku na jednotlivé samosprávne kraje, aby racionalizovali, reformovali všetko, čo sa dá, aby sa zlepšil proces fungovania regionálnych samospráv,“ povedal Majerský.

To, či sa finančná výpomoc zmení na nenávratnú záleží podľa neho od toho, či bude samosprávny kraj schopný sebareflexie a reformných krokov.

PSK sa podľa Olekšákovej rozhodol použiť peniaze na rekonštrukcie ciest a domovov sociálnych služieb, ako aj ich zariadenia. Ako povedala, suma vo výške viac ako 7,7 milióna eur bola vypočítaná ako rozdiel medzi pôvodne plánovaným príjmom z dane z príjmov fyzických osôb a očakávanou skutočnosťou, ktorá bola vypočítaná Ministerstvom financií SR.

"Čerpanie musí byť do konca roka 2020 a splátky sú odložené až do roku 2023. Prvá splátka bude v roku 2024 a rovnomerne až do roku 2027 vo výške 1,9 milióna eur," dodala Olekšáková.
 

Vyberte región