Voľby prezidenta: výsledky za okres Sabinov

22.03.2009 Sabinov

Počet volebných okrskov: 60
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE

A. Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 39 977
B. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 17 252
C. Počet odovzdaných obálok 17 245
D. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 16 994
E. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Dagmara Bollová 226 hlasov 1,32%
Ivan Gašparovič 9 760 hlasov 57,43%
Zuzana Martináková 962 hlasov 5,66%
Milan Melník 479 hlasov 2,81%
František Mikloško 1 640 hlasov 9,65%
Iveta Radičová 3 688 hlasov 21,70%
Milan Sidor 239 hlasov 1,40%

RELATÍVNE UKAZOVATELE

A. Účasť voličov vo voľbe v % 43,15
B. Počet odovzdaných obálok v % 99,95
C. Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v % 98,54
 

Vyberte región