Voľby prezidenta: výsledky za okres Snina

22.03.2009 Snina

Počet volebných okrskov: 46
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE

A. Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 29 924
B. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 10 810
C. Počet odovzdaných obálok 10 803
D. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 10 648
E. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Dagmara Bollová 162 hlasov 1,52%
Ivan Gašparovič 6 949 hlasov 65,26%
Zuzana Martináková 631 hlasov 5,92%
Milan Melník 357 hlasov 3,35%
František Mikloško 492 hlasov 4,62%
Iveta Radičová 1 753 hlasov 16,46%
Milan Sidor 304 hlasov 2,85%

RELATÍVNE UKAZOVATELE

A. Účasť voličov vo voľbe v % 36,12
B. Počet odovzdaných obálok v % 99,93
C. Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v % 98,56
 

Vyberte región