Hľadá sa Dobšinský

23.03.2009 Prešov

VÝSLEDKY SPOLOČNÉHO PÁTRANIA
16. marca 2009 vyhlásili slovenské knižnice pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky veľké pátranie po knihách Pavla Dobšinského. Autorom projektu je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Organizátorom projektu je Pracovná skupina zameraná na prácu s deťmi a mládežou pri Odbore knižničných systémov Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov.

Tu sú výsledky:

Počet zapojených knižníc (podľa zoznamu): 63
Počet knižníc, ktoré poslali správičku: 45
Oficiálny počet nájdených kníh v domácnostiach návštevníkov: 3332 (do Obecnej knižnice v Slavošovciach však priniesli 4 knihy z inej obecnej knižnice) – počet kníh je vyrátaný len zo správ, ktoré prišli.

Prekvapenie: do pátrania po knihách Pavla Dobšinského sa zapojila aj Knihovna B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti v Českej republike. Pátrala po svojich policiach a našla 3 kusy. Z e-mailu: Máme puntík v kalendáři, tak se ozývame, že máme u nás pohádky pana Dobšinského. Tož môžeme aj my se přidat k Vašemu hledání knih Dobšinského? :-) Naše knihovna má ve svém fondu 3 kusy - obrázky přikladáme...

Zaujímavosti:
Celkový počet účastníkov pátrania sa nám nepodarilo, zistiť, zato e-mailom prišli naozaj zaujímavé informácie.

Najstaršiu knihu objavili v Mestskej knižnici v Tisovci. Ide o knihu Dobrý strelec - výber z Prostonárodných slovenských rozprávok z roku 1937 s ilustráciami Štefana Bednára.

Do Novohradskej knižnice v Lučenci priniesol návštevník knihu v maďarčine A naposholdasz paripa (Slncový kôň) z roku 1970, do Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove priniesli Dobšinského rozprávky v češtine: Slovenské pohádky. V Školskej knižnici ZŠ Staničná v Košiciach zas objavili knihu vo francúzštine Contes slovaques.

Zo správ vyplynulo, že najmladšou účastníčkou bola ročná Ninka Babečková, ktorá spolu s mamkou navštívila Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave.

V Obecnej knižnici Dohňany objavili najmenšiu knižku (10 cm x10 cm), v Školskej knižnici Knihomoľ zo ZŠ Májové námestie v Prešove bol ku knižke pripojený aj čitateľský denník z roku 1964, v ktorom bol dátum prečítania knihy.

V Školskej knižnici v Sielnici dostal každý pátrač pero, aby vraj mohol písať tak ako Dobšinský.

Potešujúcim bolo aj pátranie v Špeciálnej zájkladnej škole internátnej v Topoľčanoch, kde pátrali deti pochádzajúce prevažne zo slabšieho sociálneho prostredia, knihy Pavla Dobšinského napriek tomu doma ponachádzali.

Vo viacerých knižniciach boli najaktívnejší prváci, najpočetnejšou individuálnou skupinkou bola mamička s tromi deťmi, ktorá zavítala do trnavskej knižnice, kam priniesli štyri knihy Slovenských rozprávok.

V prinesených knihách sa objavili rôzne venovania, napríklad k 1. cene Maturity odborára v roku 1975 (Oravská knižnica A. Habovštiaka Dolný Kubín), k MDŽ (Zemplínska knižnica v Trebišove), krásne venovanie objavili knihovníčky v Mestskej knižnici v Krupine: Keď v dospelosti otvoríš túto knihu, vedz, že Ti bola daná z čistej lásky a pre radosť. Venovali krstný a Jana.

Trebišovské knihovníčky tiež zaujali ceny kníh: 28 Kčs a 44 Kčs.

V Mestskej knižnici v Banskej Štiavnici niektorí návštevníci knižnice dokonca utekali do obchodu kúpiť si Dobšinského rozprávky, len aby sa mohli do pátrania zapojiť.

Podrobné informácie na www.infolib.sk, sekcia Detské knižnice
(http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1895)
Gabriela Futová
vedúca pracovnej skupiny
 

Vyberte región