Veriaci si dnes pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie

15.09.2020 Bratislava

Bratislava/Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Katolíci na Slovensku oslávia 15. septembra sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zákonom Národnej rady SR z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako záväzná spomienka. Len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

Veriaci si v tento sviatok pripomínajú sedem bolestí Matky Božej. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona o meči, ktorý aj jej prebodne srdce, druhou útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta, treťou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, štvrtou stretnutie Márie so synom na krížovej ceste, piatou je pohľad Márie na ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a napokon siedmou bolesťou je uloženie Ježiša do hrobu.

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1412, keď sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pápež Pius VII. rozšíril sviatok Sedembolestnej na celú Katolícku cirkev.

Na žiadosť slovenských biskupov dovolil pápež Pius XI. dekrétom "Celebre apud Slovachiae gentem" z 22. apríla 1927 používať invokáciu po litániách "Oroduj za nás Matka Sedembolestná", čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať ako svoju patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu.

Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom "Quam pulchram" potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. O dva roky neskôr riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska a slovenského národa.

Začiatok putovania veriacich do Šaštína na západnom Slovensku siaha do roku 1564, keď Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, dala zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie sľubu za vypočutie v rodinných trápeniach. S manželom mala spory, ktoré vyvrcholili tým, že ju na jednej spoločnej ceste nechal vyhodiť z koča. O pomoc prosila práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá stojí v Šaštíne dodnes.

Celonárodná púť k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii - sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Tohtoročné trojdňové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sa v národnej svätyni v Šaštíne začínajú v pondelok 14. septembra o 7.00 h svätou omšou. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra, keď je o 10.30 h na programe slávnostná svätá omša.

Situácia spojená s ochorením COVID-19 zasiahla aj tohtoročné oslavy Sedembolestnej Panny Márie. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa všetky púte v tomto roku, a teda aj púť v Šaštíne, konajú na farskej úrovni. Preto vstup na slávnostnú svätú omšu bude do baziliky umožnený len obmedzenému počtu pútnikov. V parku pred bazilikou budú vytvorené sektory pre približne tisíc ľudí, do ktorých sa bude dať vojsť len cez vyznačené vchody, a po naplnení ich kapacity už nebude možné do sektorov vpustiť ďalšie osoby. Organizátori zároveň vyzývajú, aby pútnici dôsledne dodržiavali prijaté protiepidemiologické opatrenia.
 

Vyberte región