Šulík: V priebehu polroka bude jasné, ako sa projekt Generál ukončí

20.11.2020 Bratislava

Bratislava 20. novembra (TASR) - Producent filmového projektu Generál o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorý má vzniknúť v koprodukcii RTVS, má do 30. novembra predložiť aktualizovaný scenár i plán natáčania filmového diela a televíznej minisérie. Na základe výstupov zo stretnutia manažmentu RTVS so zástupcami producentskej spoločnosti JMB Film & TV Production to na piatkovom rokovaní Rady RTVS uviedol generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník. Podľa riaditeľa sekcie programových služieb STV Antona Šulíka dá najbližší polrok definitívnu odpoveď, ako sa projekt ukončí.

Obaja reagovali na citáty z listu producenta Milana Stráňavu, ktorými sa Rade RTVS sťažuje na to, že práve slovenské verejnoprávne médium nechce na rozdiel od iných koprodukčných partnerov schváliť dodatok zmluvy, ktorá predlžuje termín dokončenia do septembra 2021. Producent zároveň tvrdí, že má dostatok finančných prostriedkov na to, aby vo februári až máji 2021 dokončil potrebný počet filmových dní.

Rezník upozornil, že 12. novembra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých zainteresovaných sekcií RTVS s producentom. "Pripomenuli sme, že platí dodatok, ktorý predlžuje termín dokončenia do mája 2021 s plánovaným odovzdaním filmového diela a televíznej minisérie v závere roka 2021," povedal. "Zopakovali sme, že sme ochotní flexibilne pristupovať k úhradám za dodané, i menšie časti diela, no nebudeme uhrádzať žiadne zálohové platby, pôjde len o plnenie za hotové veci," zdôraznil šéf RTVS. Do 30. novembra má producent predložiť aktualizovaný scenár a plán nakrúcania.

Podľa Šulíka im producent vysvetľoval súčasnú prestávku v nakrúcaní tým, že sa mali realizovať scény v krajinách silne postihnutých pandémiou. "Takže teraz údajne rieši technické spracovanie, ktoré by malo nahradiť priame filmovanie v zamýšľaných lokalitách," ozrejmil.

Na otázku členov rady, či možno vôbec považovať prístup producenta za seriózny, Šulík poznamenal, že najbližší polrok dá na to jasnú odpoveď. "Podľa mojich informácií sa súčasnému režisérovi (Jiřímu Chlumskému – pozn. TASR) v máji 2021 končí zmluva a je viazaný iným projektom. Vtedy teda bude jasné, či a čo sa udialo. Takže by som vyzval na ešte polročnú trpezlivosť a polročnú šancu," uviedol.

Zástupcovia RTVS deklarovali, že zo svojej strany, s nevyhnutnosťou rešpektovať zásady nakladania s verejnými zdrojmi, majú záujem o dokončenie projektu. Ak by sa tak nestalo, okrem umeleckej ujmy by to znamenalo pravdepodobne i súdne spory týkajúce sa použitia doteraz vyplatených verejných prostriedkov na dielo, respektíve ich vrátenia.

Filmové dielo mapujúce osudy generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov Československej republiky Milana Rastislava Štefánika malo pôvodne prísť do kín už vo februári 2019, viackrát sa však termín zmenil. Projekt už má tretieho režiséra. RTVS mala ako koprodukčný partner prispieť na projekt sumou 1,2 milióna eur. Prostriedky na tento účel však má RTVS alokované len do konca roka 2021.
 

Vyberte región