54 materských škôl na Záhorí obohatilo deťom program o modernú vzdelávaciu metódu

20.12.2020 Skalica

Deti zo senického a skalického okresu na Záhorí, navštevujúce celkom 54 materských škôl, sa v posledných dňoch začínajú vzdelávať aj za pomoci programu, ktorý rozvíja ich vlastné schopnosti učiť sa. Zapojením vzdelávaciemu programu „I’mO” (I’m Original), ktorý škôlkam zabezpečil Záhorácky klub podnikateľov, deti získavajú nové návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Lekcie zahŕňajú čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. U detí tieto techniky prinášajú pozitívny posun v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, kreativite a komunikácii. 

,,Deti si program veľmi obľúbili a radi s ním pracujú. Aj my učitelia sme vďační za tento program, ktorý je výbornou inšpiráciou a motiváciou aj pre nás. Vidíme, že aj iným „moderným" spôsobom sa môžu deti rozvíjať a vzdelávať,” uviedla Marcela Vymislická, riaditeľka Materskej školy Koválov.

Zakladatelia Záhoráckeho klubu podnikateľov si dali za cieľ podporovať nielen svojich kolegov, ale začať už od najmenších spolubývajúcich v regióne. ,,Po pravidelných raňajkách pre podnikateľov, rôznych vzdelávacích seminároch a obdobných aktivitách sme mali potrebu začať sa venovať regiónu komplexnejšie, a preto sme začali pri najnižšom stupni, aby sme obohatili prípravu týchto detí pred vstupom do prvej triedy v škole,” vysvetlil zmysel projektu spoluzakladateľ Záhoráckeho klubu podnikateľov Martin Vach.

Vzdelávacia metóda, pri ktorej členovia regionálneho biznis klubu odovzdávajú zástupcom materských škôl oficiálnu licenciu s predplatným na jeden rok, dosahuje úspech aj u detí s poruchami učenia a správania (ako napr. dyslexia, dysgrafia, dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) a taktiež u detí sociálne znevýhodnených.

,,Väčšina z nás v Záhoráckom klube podnikateľov  sme rodičmi. Uvedomujeme si, že každé dieťa je iné. Je dôležité, aby malo každé dieťa rovnaké možnosti, rovnakú štartovaciu čiaru. Týmto projektom sa k tomu priblížime,” doplnil Martin Kadlec zo Záhoráckeho klubu podnikateľov. 

I’m Original - vzdelávací program, ktorým škôlky disponujú, je slovenský projekt.
 

Vyberte región