POĽNOHOSPODÁRI: Úroda cukrovej repy z roku 2020 bude priemerná

12.01.2021 Bratislava

Bratislava 12. januára (TASR) - Úroda cukrovej repy z roku 2020 bude podľa jej pestovateľov patriť medzi priemerné s odhadovanou produkciou 180.000 ton cukru. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri bilancovaní uplynulého roka z pohľadu pestovateľov cukrovej repy.

Informovala, že dôvodom priemerných úrod sú jarné mrazy a extrémne sucho. Aj preto v tomto roku narástlo v priemere len 80.000 jedincov repy na hektár (ha), čo je najmenej za posledných 10 rokov. Čiastočne bol počet jedincov kompenzovaný dobrým rastom buliev v poraste počas vegetácie v neskorších fázach rastu cukrovej repy, avšak ani ten nebol dostatočný.

Spresnila, že jesenné dažde spôsobili pokles cukornatosti a nárast minerálnych nečistôt. Vplyvom daždivého počasia a pozastavenia vyorávok repy hrozilo dokonca aj dočasné zastavenie produkcie cukru.

"Negatívne sú aj pretrvávajúce nízke ceny cukrovej repy, ktoré sa odvíjajú od predajných cien cukrovarov, ktoré v hospodárskom roku 2019/2020 stále nedosiahli úrovne cien cukrovej repy platné počas uplatňovania kvótového systému v EÚ," priblížil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.

Zväz, ktorý je členom SPPK, podľa Holéciovej oceňuje pokračovanie schémy "zelená nafta", ako aj podporu prostredníctvom Projektu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby NPPC - prvýkrát od začiatku realizácie bez koeficientu krátenia pre cukrovú repu. V neposlednom rade pestovatelia cukrovej repy podľa nej vítajú aj viazanú platbu na cukrovú repu, hoci medziročne nižšiu o necelých 15 eur/ha.

Holéciová zdôraznila, že v roku 2021 bude prioritou pre pestovateľov cukrovej repy ponechanie cukrovej repy ako citlivej špeciálnej plodiny rastlinnej výroby nielen v prechodnom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, ale predovšetkým v období novej CAP.

Dodala, že sektor cukor-cukrová repa je na Slovensku jediný sektor, ktorý je schopný pokryť domácu spotrebu cukru výhradne z domácej suroviny a zabezpečiť sebestačnosť v tak dôležitej komodite, akou je cukor. Pre zachovanie pestovania cukrovej repy na Slovensku pri pretrvávajúcich nízkych cenách je potrebné aj naďalej zabezpečiť systémovú finančnú podporu pestovateľov cukrovej repy.
 

Vyberte región