Automobilová súťaž si vyžiada uzávierku ulíc

28.04.2009 Prešov

Mesto Prešov, ako príslušný cestný orgán pre miestne a účelové komunikácie rozhodol o uzávierke vybraných miestnych komunikácií. Uzávierka súvisí s XVI. ročníkom Rallye Prešov a II. ročníkom Šarišského ...
V dňoch 1. – 3. 5. 2009 budú uzavreté komunikácie na uliciach J. Pavla II. , Po Kamennou baňou a Športová. Počas štátneho sviatku, 1. mája, budú komunikácie uzavreté od 8. 00 – 15. 00 hod. V sobotu, 2. mája a v nedeľu 3. mája budú uzavreté od 9. 00 – 16. 00 hod. Ulica J. Pavla II. a Športová ulica budú uzavreté v obidvoch smeroch. Na ul. Pod Kamennou baňou bude uzavretý pravý jazdný pás v smere jazdy od ul. J. Pavla II. na ul. Pod Kalváriou, v úseku od ul. J. Pavla II. , po križovatku so Slávičou ul.

Dĺžka uzávierky je približne 700 m. Pre linky MHD platí uzávierka len na deň 1. 5. 2009. V tom čase bude linka MHD č. 22 obojstranne premávať po obchádzkovej trase cez ulice Pod Kamennou baňou a 17. novembra. Zastávky MHD „Pod Kamennou baňou“ a „Mestská hala“ budú obojstranne nefunkčné. Bude zriadená dočasná zastávka MHD „PVT“ na ul. 17. novembra pred križovatkou so Škultétyho ul. V sobotu a nedeľu bude MHD premávať bez zmeny trasy so zvýšenou opatrnosťou pri prejazde ulicami Pod Kamennou baňou a J. Pavla II.

V súvislosti s pripravovanou automobilovou súťažou Mesto Prešov tiež vydalo povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií. Konkrétne pešej zóny. Úseky zvláštneho užívania: Úsek komunikácie medzi kostolom sv. Mikuláša a južným mestským parkom (spojnica ulíc Metodova a Floriánova) a Floriánova – v úseku medzi Hlavnou a Jarkovou ul. Povolenie bolo vydané na dva dni, 30. apríla a 1. mája. Súvisí s prípravou priestorov štartu, stavbou a demontážou štartovacej rampy, slávnostným predstavovaním osádok, štartom pretekárskych vozidiel a ukončením súťaže.

Autor: Michal Kaliňák, Kancelária primátora
 

Vyberte región