Internet ve střední evropě, Internet je vir

01.04.2003 Celý región

Podle studie www.idc.com\r\npočet uživatelů internetu připojujících se aspoň jednou měsíčně letos\r\ndosáhne 5,6 milionu (17 %), podíl vytáčeného připojení má do...
Podle studie www.idc.com
počet uživatelů internetu připojujících se aspoň jednou měsíčně letos
dosáhne 5,6 milionu (17 %), podíl vytáčeného připojení má dosud činit
85%. Nárůst vykazují především Estonsko a Slovinsko, kde míra používání
internetu již dosahuje úrovně západní Evropy. IDC předpokládá, že do
roku 2006 se aspoň jednou měsíčně připojí k internetu kolem 27 %
středo- a východoevropských uživatelů.  

IDC rovněž předpovídá letošní růst objemu e-komerce na 4,4 mld. USD
(17,6 mld. USD v roce 2006). 90% celkového objemu mají tvořit transakce B2B.
Klíčovými trhy jsou ČR, Maďarsko a Polsko, jež dohromady zaujímají
90% hodnoty regionálního trhu e-komerce.  
(zdroj: www.ebiz-mag.cz)

INTERNET JE VIR

Podle studie www.nielsen-netratings.com
mělo ve 4. čtvrtletí 2002 přístup k internetu 580 milionů lidí na
celém světě (oproti 563 mil. v 3. kvartálu). 11 hlavních trhů vykázalo ve
4. kvartálu za období 2001 - 2002 4% průměrný růst on-line populace. V USA
vzrostl počet nových uživatelů nad 16 let o téměř 10 mil. (3% nárůst).
Největší nárůst (22%) vykázalo Španělsko, kde ve 2. pololetí 2002
nastal největší rozmach většiny on-line činností: používání e-mailu
vzrostlo o 6%, sledování audiovizuálního obsahu o 5% a účast v chatroomech
o 9%. Nejvíce domácích uživatelů internetu mají Německo (35,6 mil. ), Velká
Británie (29 mil. ) a Itálie (22,7 mil. ). Mezi nejrozvinutější on-line trhy
patří Švédsko, Hongkong, Nizozemí a Austrálie. Na globálním počtu uživatelů
internetu se USA podílí 29%, následují Evropa (23%), Asie/Tichomoří (13%)
a Latinská Amerika (2%)
(zdroj: www.ebiz-mag.cz)
 

Vyberte región