Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov.

22.04.2021 Bratislava

Bratislava 22. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že ešte hádam nikdy nebolo spoločenské uznanie faktu, že investície do vzdelania a do vedy nie sú mrhaním prostriedkov, také silné, ako je teraz.

"S podporou spoločnosti sa môže akademické prostredie pokúsiť o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom premysleného systému," uviedla hlava štátu. Ten sa môže podľa nej stať skutočnosťou aj vďaka tomu, že prostriedky na jeho budovanie môžeme čerpať z plánu obnovy. "Máme teraz vzácnu príležitosť, aby sme v najbližšom období zrevitalizovali celý náš vzdelávací systém a v rámci toho reformovali aj naše univerzity a vysoké školy. V tomto smere sa spolieham aj na váš vklad a prínos, lebo lepšie ako ktokoľvek iný viete o možnostiach a cestách, ako pozdvihnúť naše vzdelávanie a vedu na vyššiu úroveň," povedala prezidentka.

Profesorov požiadala, aby svoj dnešný úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. "Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vďaka vášmu vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a skúsenostiam môžete vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny," povedala v príhovore.

Tvrdí, že ak chce byť Slovensko prosperujúcim štátom, vzdelanie a veda musia pri tom zohrať kľúčovú rolu. "S novou silou sme sa o tom presvedčili v čase pandémie. Keď na nás doľahla koronakríza, triezvo uvažujúca verejnosť pochopila, že cesta k jej prekonaniu vedie len cez vedu. Aj ľudia, ktorí nedoceňovali význam a postavenie vedy v živote spoločnosti, boli konfrontovaní s faktom, že bez nej a bez uplatňovania vedeckých a racionálnych prístupov nie je možné zvládnuť pandemickú situáciu," dodala Čaputová.
 
Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

Michal Frivaldský, silnoprúdová elektrotechnika

Robert Grega, časti a mechanizmy strojov

Marta Habánová, výživa

Iveta Herichová, fyziológia živočíchov

Zuzana Hlaváčová, mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

Juraj Jablonický, dopravné stroje a zariadenia

Vladimír Jančárik, teoretická elektrotechnika

Tatiana Kimáková, verejné zdravotníctvo

Miloslav Kopecký, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Maroš Korenko, strojárske technológie a materiály

Mária Kožurková, biochémia

Dušan Kudelas, získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Jozef Kuľka, dopravné stroje a zariadenia

Judita Lidiková, spracovanie poľnohospodárskych produktov

Želmíra Macejová, vnútorné choroby

Michal Masaryk, energetické stroje a zariadenia  

Zlatica Muchová, krajinárstvo

Alena Očkajová, technológia spracovania dreva

Daniel Pinďák, chirurgia 

Roman Réh, technológia spracovania dreva 

Martin Sabol, geológia

Pavol Švorc, normálna a patologická fyziológia

Tomáš Tóth, biológia

Silvia Vilčeková, pozemné stavby

Jozef Záhumenský, gynekológia a pôrodníctvo 

Jana Žiarovská, biológia

Miroslav Žitňák, mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
 

Vyberte región