SKAV: Pri digitalizácii škôl ide o viac ako len o technológie

24.05.2021 Bratislava

Bratislava 24. mája (TASR) - Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) v SR víta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 40 miliónov eur na základné digitálne vybavenie škôl, avšak upozorňuje, že spolu s kvalitným internetovým pripojením pre školy ide len o prvé predpoklady na premenu slovenskej školy na digitálnu. TASR o tom informoval hovorca projektu Deti nepočkajú Anton Oberhauser.

Aby bola digitálna transformácia škôl zvládnutá úspešne, vyžaduje si starostlivý plán, využitie rôznorodých, nielen základných technológií. Členovia SKAV v SR tvrdia, že si vyžaduje aj vzdelávanie nielen digitálnych koordinátorov, ale i celých kolektívov škôl. Tajomník Digitálnej koalície Andrej Bederka tvrdí, že "digitálna škola je taká, ktorá vychová, vzdelá a pripraví svojich žiakov na trh práce a život v digitálnej dobe - v podmienkach 4. priemyselnej revolúcie".

"V IT Akadémii sme identifikovali 26 prvkov digitálnej školy – od vízie, cez učiacu sa komunitu aktérov až po samotné vzdelávacie prostredie. Digitálna škola sa vyvíja v čase a priestore od úplného začiatočníka až po školu, ktorá svojím príkladom môže inšpirovať iné školy," uviedol gestor národného projektu IT Akadémia Dušan Šveda. Otvorenými nezodpovedanými otázkami podľa nich zostáva nízka kvalita internetového spojenia niektorých škôl napriek prebiehajúcemu projektu Edunet, požiadavky škôl na ich vybavenie v procese digitálnej transformácie a celkové smerovanie informatizácie školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zároveň informovalo aj o zriadení novej pracovnej pozície digitálneho koordinátora v školstve. "Sú to inovatívni pedagógovia, ktorí majú byť lídrami digitálnej transformácie školy. Koordinátor plánuje konkrétne ciele a kroky transformácie a koordinuje ich realizáciu," hovorí o novej pozícii Šveda. Bederka doplnil, že ide o inovatívneho pomocníka riaditeľa a konzultanta pre všetkých učiteľov na pôde školy, ktorý im bude pomáhať pri príprave hodín i počas výučby. "Je to tvorivá práca na celý úväzok a popri využívaní technológií v škole zisťuje jej pripravenosť, vypracúva s kolektívom víziu a podporuje jej realizáciu," uzavrel Bederka.

Do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov investuje ministerstvo školstva tento rok 40 miliónov eur. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) to označil za začiatok "digitálneho skoku" v školstve. Stav digitalizácie má ukázať audit, školy budú postupne dostávať dotazníky. Šéf rezortu školstva ohlásil tiež vznik pozície školského koordinátora digitálnych technológií.
 

Vyberte región