Pedagogická fakulta PU spolupracuje s Montessori materskou školou

01.06.2021 Prešov

Prešov 1. júna (TASR) – Súčinnosť pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít zameraných na Montessori pedagogiku je cieľom memoranda, ktoré v utorok podpísali zástupcovia Pedagogickej fakulty (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Súkromnej materskej školy Montessori cesta a občianskeho združenia Montessori cesta. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Podpísaním memoranda o spolupráci rozširujeme nové príležitosti pre budúcich pedagógov v materských školách. Zároveň naša spolupráca priblíži študentom príklady dobrej praxe v oblasti alternatívneho vzdelávania detí predškolského veku a prispeje k ďalšej spolupráci s vonkajším prostredím a aktérmi na trhu práce, na ktorú dlhodobo naša fakulta kladie veľký dôraz," uviedla dekanka PF PU Iveta Scholtzová.

Spoluprácu s PF vníma Marta Fudalyová, poverená riaditeľka materskej školy, ako významný krok v snahe o vybudovanie akreditovanej Montessori základnej školy v Prešove. "Naším cieľom je sprostredkovať zážitok a praktickú skúsenosť s Montessori pedagogikou študentom, ktorých táto forma vzdelávania osloví a pomôcť im tak zužitkovať získané vedomosti a zručnosti v ich pedagogickej praxi," doplnila.
 

Vyberte región