Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene má 25 rokov

21.06.2021 Zvolen

Zvolen 21. júna (TASR) – Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene oslavuje 25 rokov od svojho zloženia. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje komunikáciu univerzity s médiami.

„Toto jubileum nám poskytuje inšpiráciu a motiváciu, aby sme ešte zintenzívnili aktivity fakulty s cieľom napredovať a posilniť si pozíciu kvalitnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej inštitúcie v domácom aj európskom priestore,“ uviedla prodekanka fakulty Erika Sujová.

Podľa Patkolovej zvolenská fakulta techniky je jediná technicky orientovaná fakulta v regióne Banskej Bystrice. „Stratégia fakulty je primárne zameraná na zintenzívnenie aktívnej spolupráce medzi fakultou a jednotlivými externými stranami, verejnými a samosprávnymi inštitúciami a zamestnávateľmi v regióne,“ spomenula.

„Štúdium je však náročné, preto fakulta každoročne organizuje viacero akcií ako Deň otvorených dverí, Robohranie, Týždeň vedy a techniky, aby prilákala tých najlepších študentov stredných škôl. Jej poslaním je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,“ doplnila.

Fakulta techniky bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 27. marca 1996, s účinnosťou od 1. septembra 1996, vtedy ešte pod názvom Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. Zmyslom jej zriadenia bolo vytvoriť inštitúciu doplňujúcu zameranie ostatných fakúlt univerzity a kompletizovať profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach les, drevo a environment. Zmena pôvodného názvu na Fakultu techniky je od 1. septembra 2019.
 

Vyberte región