Putovné sovy z vedomostnej súťaže si odniesli školáci z Oravy

10.06.2009 Poprad

Vysoké Tatry 10. júna (TASR) - Školáci z Oravy si odniesli obidve drevené sošky sovy ako symbolu múdrosti z dnešnej vedomostnej súťaže o prírode Tatier, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici pod názvom Putovná sova.
V Expozícii tatranskej prírody a Múzeu Tatranského národného parku (TANAP) prezentovalo vedomosti o prírode najstaršieho národného parku na Slovensku 140 žiakov základných škôl z Popradu, Trstenej, Tvrdošína, Hladovky, Zuberca, Pribiliny, Tatranskej Štrby, Vysokých Tatier, Ždiaru a Spišskej Starej Vsi. Išlo o šiesty ročník súťaže, ktorú organizujú Štátne lesy TANAPu.
Najúspešnejší spomedzi mladších žiakov, teda prvého stupňa základných škôl (ZŠ) boli piataci zo ZŠ Tvdošín - Medvedzie. Víťazmi, a teda držiteľmi putovnej sovy v kategórii starších žiakov sa stali členovia Ekokrúžku zo ZŠ v Trstenej.
Úlohou päťčlenných družstiev v oboch vekových kategóriách bolo okrem správnych odpovedí na otázky, ktoré sa týkali základných údajov o TANAPe, určiť podľa vetvičiek druhy listnatých a ihličnatých stromov či podľa stôp vystopovať živočíchov. Poradiť si museli aj s tým, ako hmatom rozpoznať základné druhy hornín Západných a Východných Tatier, ďalej pomenovať druhy kvetov a húb, správne utvoriť jednoduchý potravinový reťazec živočíchov a tiež uhádnuť zviera podľa hlasu zo zvukového záznamu.
Lesní pedagógovia spomedzi zamestnancov Štátnych lesov TANAPu vo všetkých dvanástich ochranných obvodoch od Oravy po Červený Kláštor sa venujú žiakom na spoločných stretnutiach počas celého školského roka. Dnešnou súťažou vyvrcholila ich celoročná práca. Ekovýchova zameraná na prírodu TANAPu sa stala pre lesných pedagógov a ich zverencov už neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín vlastivedy a prírodopisu.
 

Vyberte región