Pedagogické fakulty podporujú reformy základného vzdelávania

29.06.2021 Trnava

Trnava 29. júna (TASR) - Podporu plánovaným zmenám a reformným procesom zameraným na skvalitnenie a zlepšenie základného vzdelávania ako fundamentálneho prvku vzdelávacej sústavy vyjadrilo šesť pedagogických fakúlt (PdF) slovenských univerzít. V spoločnom stanovisku oceňujú a vítajú všetky základné parametre pripravovaných štrukturálnych a kurikulárnych zmien základných škôl, ako boli reprezentantmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického ústavu komunikované. Informovala o tom dekanka PdF Trnavskej univerzity v Trnave Viera Peterková.

Signatármi stanoviska sú PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Prešovskej univerzity v Prešove, Katolíckej univerzity v Ružomberku a Trnavskej univerzity v Trnave. Pripravované zmeny považujú za nevyhnutné, kľúčové a systémovo dôkladne premyslené na štart potrebnej zmeny vzdelávacieho systému. „Osobitne podporujeme tie prvky reformy, po ktorých voláme už dávno a sú v súlade s našimi dlhodobými víziami základného vzdelávania, založenými na našom výskumnom, teoretickom a praktickom poznaní. Ide o predĺženie primárneho vzdelávania o jeden rok a štruktúrovanie štátneho vzdelávacieho programu do troch vzdelávacích cyklov,“ uvádzajú fakulty v stanovisku.

Pozitívne vnímajú, ako je v súvislosti s pripravovanými zmenami nastavená aj súčinnosť s PdF a fakultami pripravujúcimi učiteľov. Ide najmä o zapojenie do reformných procesov, o presadzovanie toho, aby didaktický výskum a vývoj bol legitímnym a plnohodnotným výstupom výskumnej a vývojovej činnosti fakúlt. „Toto všetko napomáha, aby sa naše fakulty mohli viac a zmysluplne angažovať v reálnom vzdelávacom svete všetkých typov škôl a systematicky prispievali k rozvoju vzdelávania v SR,“ uviedli PdF v stanovisku.
 

Vyberte región