Rezort školstva odňal súhlas na pôsobenie vysokej školy v Skalici

30.06.2021 Bratislava

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odňalo štátny súhlas na pôsobenie súkromnej Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici z dôvodu porušovania povinností. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje údaje v registri zamestnancov vysokých škôl či v centrálnom registri študentov. Okrem toho tiež neuložila výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok za roky 2018 a 2019, tiež nemá zverejnené ani úplné a aktuálne znenie vnútorných predpisov, napríklad študijný poriadok. Kontrolou zo strany ministerstva školstva sa zistili ďalšie porušenia na strane vysokej školy. Týkali sa najmä organizácie štúdia a vedenia s tým súvisiacej dokumentácie. Išlo aj o nedostatky v dokladoch o vzdelaní.

Vysoká škola nebola tiež schopná preukázať uskutočňovanie študijných programov v akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020, vyplýva z predloženého materiálu. Z dôvodu overenia uskutočňovania štúdia v akademickom roku 2020/2021 bola požiadaná o zaslanie aktuálnych študijných plánov a rozvrhov vrátane uvedenia personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov a zabezpečenie prístupu k možnosti zdokumentovania priebehu dištančnej výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021, a to najneskôr do 15. februára. Vysoká škola v stanovenom termíne a ani v neskoršom období neposkytla požadované študijné plány ani rozvrhy s uvedením personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov.

"V materiáli sa konštatuje, že vysoká škola v období od 4. marca do 29. apríla poskytla ministerstvu prístup k dištančnej online výučbe celkovo 14 prístupov k 12 predmetom študijných programov. Pri absencii zaslania požadovaných rozvrhov a študijných plánov a na základe informácií poskytnutých vysokou školou nebolo možné určiť formu štúdia, semester štúdia a pri siedmich prístupoch ani určiť študijný program," uvádza sa v materiáli. Na online dištančnej výučbe sa celkovo zúčastnili štyria vysokoškolskí učitelia a 17 študentov. "Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vysoká škola nepreukázala riadny priebeh výučbového procesu," píše sa v predloženom materiáli.

"Vysoká škola bola požiadaná listom zo 4. februára o zabezpečenie nápravy vo veci zistených nedostatkov a porušení zákona v zmysle zákona o vysokých školách. Ministerstvo požiadalo vysokú školu o zabezpečenie nápravy a zaslanie listinnej odpovede o preukázaní nápravy, a to najneskôr do 31. marca," uvádza sa v predloženom materiáli. K uvedenému termínu naďalej pretrvávali nedostatky a porušovanie zákona o vysokých školách a vnútorných predpisoch vysokej školy.

Vysokú školu pri fungovaní a poskytovaní vysokoškolského vzdelania zastrešuje nezisková organizácia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, ktorá v roku 2005 dostala štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Študenti, ktorí študovali na vysokej škole v Skalici, si majú nejaký spôsobom zabezpečiť pokračovanie štúdia, povedal po rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Nevie koľko študentov a pedagógov sa rušenie školy dotkne, pretože univerzita neposkytovala rezortu školstva tieto informácie. "Ospravedlňujem sa im za vysokú školu a prosím študentov, aby si vyriešili situáciu v ostatných vysokých školách. Rektorská konferencia vie o tejto situácii," podotkol Gröhling. Rektori vysokých škôl majú byť podla neho voči študentom zo skalickej školy ústretoví.

Študenti budú na iných vysokých školách pokračovať po vydokladovaní jednotlivých skúšok alebo splnení povinností zo strany školy. "Myslím si, že súčinnosť vysokých škôl bude vysoká," povedal Gröhling.
 

Vyberte región