Online platformu Viki a Edu TV obsahuje nové materiály a videá

19.07.2021 Bratislava

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR posilnilo online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa ministerstvu školstva podarilo vlani sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki, ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku. "Vytvorili sme 38.425 účtov pre učiteľov, ktoré im umožňujú naplno využívať funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu. Môžu si tak napríklad vytvoriť vlastné knižnice a kolekcie obsahu, tvorby, zadávať a hodnotiť úlohy, kvízy a testy, vytvárať a publikovať vlastný obsah z kolekcií a zdrojov, vyhľadávať a triediť obsah podľa názvov tém či kategórií," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Vlani ministerstvo školstva vytvorilo aj databázu digitálneho učiva Edu TV. Cieľom projektu je ľahšie zvládnutie vzdelávania dištančnou formou. Okrem toho táto platforma poslúži aj v prípade potreby doučovania žiakov. Okrem tisícok digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov, sú prostredníctvom vzdelávacej platformy sprístupňované aj modelové hodiny Edu TV, ktoré pokrývajú učivo na druhom stupni základných škôl. Tie sú zverejňované priebežne spolu s pracovnými listami, ako aj tlmočením pre sluchovo postihnutých žiakov.

"V databáze sa nachádzajú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine," priblížil Gröhling. Doteraz je zverejnených 696 videí v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Okrem toho je tento obsah rozšírený o moderné zahraničné materiály z Khan Academy (viac ako 950 videí). Videá majú viac ako 250.000 vzhliadnutí.

Ministerstvo školstva plánuje dokončenie 400 ďalších videí so základným učivom. Všetky videohodiny sú a budú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka nielen pri uzatvorení školy, ale aj v prípade choroby či potreby doučovania žiaka.
 

Vyberte región