Spisovateľ a pedagóg Braňo Hochel by sa dožil 70 rokov

22.07.2021 Bratislava

Bratislava 22. júla (TASR) – "Bol som si primerane vedomý, že som občanom druhej kategórie. S podobnými druhotriednymi občanmi sme sa v tejto škatuľke cítili slobodní, vonkajší potemkinovský svet sa nás veľmi netýkal, ani sme sa s ním – okrem pragmatických situácií – nestýkali."

Týmito slovami spomínal v rozhovore pre časopis Knižná revue spisovateľ, prekladateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Braňo Hochel na obdobie normalizácie. Po Novembri '89 sa angažoval aj vo verejnom živote. Dlhé roky bol šéfredaktorom literárneho mesačníka RAK (Revue aktuálnej kultúry).

Vo štvrtok 22. júla uplynie 70 rokov od narodenia originálneho autora a literárneho vedca Braňa Hochela.

Braňo Hochel sa narodil 22. júla 1951 v Bratislave. V rokoch 1969 – 1975 študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od skončenia štúdia v roku 1975 tu pôsobil ako učiteľ. Vyučoval tiež na univerzite v Moskve (1986) a v rokoch 1994 - 1995 pôsobil ako lektor slovenčiny na univerzite v Pittsburghu v USA.

V ďalších rokoch sa venoval redaktorskej práci. Bol externým spolupracovníkom časopisu Revue svetovej literatúry a Kultúrneho života. Od roku 2001 pôsobil ako šéfredaktor literárneho mesačníka RAK.

Braňo Hochel sa angažoval vo Verejnosti proti násiliu. Pôsobil v komunálnej politike a v rokoch 2002 - 2006 zastával post prvého námestníka bratislavského primátora Andreja Ďurkovského. Mestskí poslanci ho do funkcie zvolili 19. decembra 2002.

Hochel pôsobil v Demokratickej strane (DS) ako jej prvý podpredseda. V roku 2005 kandidoval na funkciu predsedu proti Ľudovítovi Kaníkovi, ktorý však svoj post obhájil. Hochel odmietal zlúčenie DS so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu. Stal sa predsedom obnovenej Demokratickej strany Slovenska, ktorá sa neskôr vrátila k pôvodnému názvu Demokratická strana.

Braňo Hochel sa ako básnik sústreďoval na tému ľúbostných ilúzií a dezilúzií, bol ironickým a sarkastickým glosátorom tráum všedného dňa. Debutoval básnickou zbierkou Úryvky z kríža v roku 1970. Nasledovali zbierky Predvčerom sme sa krásne milovali (1987) a Vo štvrtok a iné predbežne (1992).

Neskôr sa Hochel etabloval aj ako prozaik. S poviedkou Záhradník sa stal sa víťazom historicky prvého ročníka literárnej súťaže Poviedka '96, ktorú odvtedy vyhlasuje knižný vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Hneď v roku 1997 vyšla Hochelovi zbierka poviedok Gombíky. V roku 2009 vydal básnický cyklus Mr. Perplex a jeho žiaci (2009).

Venoval sa problematike umeleckého prekladu a používaniu slangových slov v slovenčine. Popri početných odborných štúdiách a príspevkoch publikovaných v domácich i zahraničných odborných periodikách a zborníkoch prispel do príručky Portréty svetových spisovateľov (1989). Vydal odborné publikácie Preklad ako komunikácia (1990) a Slovník slovenského slangu (1993). Výber z jeho kritík z rokov 1968 – 2007 vyšiel pod názvom Kontinuita a diskontinuita (2011).

Hochel sa venoval aj prekladom z angličtiny (Z liverpoolskej scény, 1986 a i.). Bol autorom televíznych hier pre deti Spevák Peter, O dievčine rozprávočke, O smelom krajčírikovi a rozhlasovej hry Nočný komorný koncert (1981). V roku 2013 predstavil verejnosti zbierku pätnástich krátkych textov ThE ABBA alebo Tato je tatut!

Braňo Hochel zomrel 11. apríla 2015 v Bratislave vo veku 63 rokov.

Bratom Braňa Hochela je spisovateľ a vysokoškolský učiteľ Igor Hochel.
 

Vyberte región