Na podporu produkcie budú môcť farmári vyčerpať 33,3 milióna eur

23.06.2009 Sabinov

Sabinov 23. júna (TASR) – Možnostiam podpory pôdohospodárskej a potravinárskej prvovýroby na Slovensku v čase hospodárskej krízy a čerpaniu fondov sa dnes v priestoroch Strednej odbornej školy v Sabinove venovalo viac ako 200 ...
Séria podujatí, ktoré tento týždeň vo viacerých regiónoch organizuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a ďalšími inštitúciami, je určená hlavne farmárom a súkromne hospodáriacim roľníkom. Cieľom stretnutí je informovať potenciálnych žiadateľov o možnostiach získavania nenávratných finančných zdrojov na podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
\"Na financovanie projektov v rámci pripravovanej novej výzvy Modernizácia fariem, ktorá bude zverejnená 1. júla, vyčlenil náš rezort 33,3 milióna eur (1 miliarda Sk), \" povedala pre TASR koordinátorka vidieckej politiky a záujmových zväzov MP SR Jarmila Dúbravská. Peniaze majú podporiť aktivity existujúcich podnikateľských subjektov, ale aj tých záujemcov, ktorí sa rozhodnú venovať poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýrobe.
Zámerom rezortu pôdohospodárstva je vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov a podporiť hlavne menšie projekty. Samotné žiadosti sa budú prijímať na 18 pobočkách PPA v celej republike od 15. do 31. augusta. V prípade potreby môže vyhlasovateľ termín predĺžiť o ďalšie dva týždne. Všetky potrebné informácie o podávaní žiadostí budú môcť žiadatelia získať na webových stránkach ministerstva ale aj prostredníctvom vydanej príručky.
V oblasti živočíšnej výroby sa podpora týka chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka, koní, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a včelstva. V segmente rastlinnej produkcie pôjde o vinohradníctvo, ovocinárstvo, pestovanie zeleniny a chmeľu.
Treťou oblasťou, ktorú plánuje rezort podporiť v rámci tejto výzvy, je takzvaný predaj z dvorov. Podľa Dúbravskej dokážu slovenskí farmári vyrobiť množstvo vysoko kvalitných produktov, majú však problém s ich umiestňovaním a distribúciou na trhy. \"Chceme podporiť takýto predaj prostredníctvom malých obchodných miest, pretože výrobcovia v súčasnosti len veľmi ťažko konkurujú obchodným reťazcom, \" konštatovala Dúbravská a dodala, že takýmto spôsobom by sa mohli domáce čerstvé výrobky dostávať ku konečnému spotrebiteľovi oveľa skôr.
Účastníci seminára z regiónu Šariša sa dnes oboznámili so systémom posudzovania žiadostí, vyplácaním dotácií, ale aj podmienkami, ktoré budú musieť splniť v rámci implementácie projektov v prípade zachovania počtov chovaných zvierat či množstva rastlinnej produkcie. Počas seminára sa rovnako venovali aj ďalším pripravovaným výzvam v oblasti obnovy potenciálu lesného hospodárstva, podpory zamestnanosti a agroturistiky, ktoré by mali byť zverejnené v 2. polovici tohto roka.
 

Vyberte región