Fecupral žiada o povolenie na rozšírenie spaľovne v Prešove

27.06.2009 Prešov

Prešov 27. júna (TASR) – Spoločnosť Fecupral, s. r. o. , ktorá na Jilemnického ulici v Prešove prevádzkuje technológiu na zhodnocovanie odpadov, požiadala košický Inšpektorát životného prostredia o vydanie ...
Oznámenie o začatí konania zverejnila prešovská radnica na elektronickej tabuli s informáciou, že účastníci konania môžu svoje pripomienky podávať do 25. júla tohto roka.
Zámer pokračovať v projekte budovania Nadregionálneho centra materiálového a energetického zhodnocovania odpadov, napriek nesúhlasnému stanovisku mesta, TASR potvrdil aj konateľ firmy Štefan Hanigovský. Podľa jeho vyjadrenia Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko, kde konštatovalo, že podmienečne odporúča výstavbu a v súčasnosti ďalej prebieha proces vyplývajúci zo zákona. Pripomenul, že v Európe sa nachádzajú stovky podobných zariadení, ktoré fungujú bezpečne a pritom sú postavené priamo v mestách.
V prípade úspešného zavŕšenia schvaľovacieho procesu a získania všetkých potrebných povolení, by sa podľa harmonogramu predloženého projektu prípravné práce mohli začať v októbri tohto roka a skúšobná prevádzka v apríli 2011.
Primátor Prešova Pavel Hagyari pre TASR uviedol, že mestské zastupiteľstvo ho už v predošlom období zaviazalo dať negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne nebezpečného odpadu. \"My nie sme proti takýmto projektom. Myslíme si, že je potrebné takéto zariadenie, ktoré vyrába aj energiu, a teda aj ničí ten odpad. Názor mesta však je, že takéto zariadenie patrí mimo širšieho centra mesta, mimo obytnú zónu, \" povedal Hagyari. Podľa neho môžu nastať problémy aj v súvislosti s dovážaním odpadu do areálu spaľovne, pretože nie je vyriešená doprava. Navyše samospráva plánuje v tejto časti vytvoriť podmienky pre budovanie obytných zón, ale i pre firmy, ktoré môžu zamestnávať množstvo ľudí. \"Mesto pripravuje zmenu územného plánu, aby sa v týchto zónach nemohli objaviť takéto prevádzky, \" konštatoval Hagyari.
Aktivisti z občianskeho združenia Priatelia Zeme - Spoločnosť priateľov Zeme iniciovali v minulom roku petičnú akciu proti rozširovaniu spaľovne nebezpečných odpadov. Názor mnohých obyvateľov Prešova ovplyvnila aj skutočnosť, že v areáli Fecupralu vypukol v októbri 2008 požiar. Podľa Hanigovského verejnú mienku ovplyvnilo hlavne to, že sa hneď na začiatku objavili nepravdivé informácie o požiari v spaľovni. Oheň vznikol v priestoroch recyklačného dvora, kde spoločnosť skladuje papier, plasty, palety a sklo. Konateľ spoločnosti dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.
 

Vyberte región