Krádež vlámaním, krádež motorového vozidla, krádež vlámaním .

28.09.2004 Celý región

Dňa 27.9.2004 oznámil na OO PZ Prešov – sever 57-ročný muž z Bardejova, že v čase od 07:40 hod do 10:15 hod dňa 27.9.2004 bola vykonaná krádež vlámaním...
Dňa 27.9.2004 oznámil na OO PZ Prešov – sever 57-ročný muž z Bardejova, že v čase od 07:40 hod do 10:15 hod dňa 27.9.2004 bola vykonaná krádež vlámaním do jeho osobného motorového vozidla zn. Š-Octávia, ktoré bolo odstavené na parkovisku na Levočskej ul. v Prešove.

Páchateľ po vniknutí do vozidla, z neho ukradol autorádio zn. SONY, čím oznamovateľovi bola spôsobená škoda vo výške 14.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov – sever ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež drevnej hmoty :
Dňa 27.9.2004 oznámil na OO PZ Drienov 55-ročný muž z Prešova, že v dobe od konca mesiaca august 2004 do 20.9.2004 bol bez povolenia vykonaný výrub a následne krádež 15 m3 drevnej hmoty dub v katastri obce Drienov, okr. Prešov, v časti zvanej Biela hlina. Pre Lesy SR, štátna podnik závod Prešov vznikla škoda vo výške 80.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov – juh ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež :
Dňa 27.9.2004 oznámil na OO PZ Prešov – sever 41-ročný muž z Prešova, že v obytnom bloku, v ktorom býva, v čase od 17:00 hod dňa 26.9.2004 do 15:00 hod dňa 27.9.2004 boli zo spoločných priestorov odcudzené 3 ks horských bicyklov, čím bola oznamovateľovi spôsobená škoda vo výške 12.000, - Sk. Vyšteruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov – sever ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež :
Dňa 27.9.2004 oznámila na OO PZ Prešov – sever 17-ročná slečna z obce Hôrňa, okr. Sobrance, že v čase od 07:30 hod do 09:00 hod uvedeného dňa v Prešove v jednej z Materských škôlok, jej z neuzamknutej miestnosti boli odcudzené osobné doklady, peniaze ako aj mobilný telefón, čím jej bola spôsobená škoda vo výške 6.040, - Sk. Následne boli ukradnuté aj peňaženky ďalším trom poškodeným, s celkovou škodou 5.500, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov – sever ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež motorového vozidla :
Dňa 27.9.2004 oznámil na OO PZ Prešov – juh 40-ročný muž z Prešova, že v čase od 21:30 hod do 21:50 hod mu bolo ukradnuté osobné motorové vozidlo zn. VAZ 2101, červenej farby, ktoré bolo odstavené pred obytným domom na Kúpeľnej ul. v Prešove. Oznamovateľovi bola spôsobená škoda vo výške 30.000, - Sk. Po vozidle a páchateľovi bolo vyhlásené pátranie. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov – juh ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež vlámaním do mot. vozidla :
V čase od 18:00 hod dňa 26.9.2004 do 08:00 hod dňa 27.9.2004 v Bardejove na Ul. Pod Vimbargom bola vykonaná krádež vlámaním do motorového vozidla. Páchateľ sa cez zadné dvere dostal do mot. vozidla zn. Peugeot Boxer, odkiaľ ukradol elektrocentrálu zn. Honda EC 2200, čím istej firme s.r.o. , so sídlom v Košiciach spôsobil celkovú škodu vo výške 31.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ Bardejov.

Krádež vlámaním :
V čase od 20:00 hod dňa 26.9.2004 do 07:30 hod dňa 27.9.2004 bola vykonaná krádež vlámaním na Ul. Teplickej v Poprade. Páchateľ v areály istej firmy odstránil mrežu na okne, ktoré vytlačil a dostal sa do kancelárie, odkiaľ ukradol počítač s tlačiarňou. Krádežou a poškodením zariadenia spôsobil spoločnosti s.r.o. , so sídlom v Bratislave škodu vo výške 55.000, - Sk. Prípad dokumentuje odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ Poprad.
 

Vyberte región