Gymnázium v Dobšinej pre nízky záujem o štúdium končí

26.08.2021 Rožňava

Košice 26. augusta (TASR) – V meste Dobšiná v okrese Rožňava už nebude pôsobiť gymnázium, ktoré bolo spolu so strednou odbornou školou (SOŠ) techniky a služieb súčasťou spojenej školy. O zrušení gymnázia pre nedostatočný záujem žiakov rozhodlo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) na pondelkovom (23. 8.) zasadnutí.

Poslanci museli najprv formálne zrušiť celú spojenú školu s oboma organizačnými zložkami. Vzápätí zriadili ako jej právneho nástupcu samostatnú SOŠ techniky a služieb na Zimnej ulici 96 s termínom činnosti od 1. septembra 2021. O vyradení Spojenej školy v Dobšinej zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu, ako aj zaradení samostatnej SOŠ techniky a služieb do tejto siete už predtým rozhodlo ministerstvo školstva.

„Od roku 2011 dochádza k demografickým zmenám v meste Dobšiná a spádovej oblasti a odchodu mladej populácie za prácou do priemyselnejších oblastí Slovenska, a tým postupne klesá i populácia žiakov, potenciálnych záujemcov o štúdium na gymnáziu. V roku 2016 škola nemala do plánu výkonov zaradené štvorročné triedy gymnázia pre nedostatok záujmu o štúdium a v školskom roku 2018/2019 nenastúpili žiaci do prvého ročníka (prima) osemročného štúdia,“ informoval Úrad KSK. Na začiatku minulého školského roka nemalo gymnázium v štvorročnom štúdiu žiadnych žiakov a v osemročnej forme malo celkovo len 38 žiakov.

„Išlo o dlhodobú neschopnosť naplniť minimálne jednu triedu v gymnaziálnej časti, pričom minimálny počet žiakov na zriadenie triedy je 17. Tým pádom stráca opodstatnenie samotné gymnázium,“ uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka. Jedným z dôvodom takéhoto stavu je podľa neho aj oveľa väčší záujem o štúdium na gymnáziách v Košiciach. „Celkovo je to problém nášho kraja, ale aj všetkých iných krajov, čo sa týka stredných škôl, že je oveľa väčší záujem navštevovať gymnáziá v krajskom meste,“ povedal.
 

Vyberte región