Slovenská sporiteľňa začína predávať novú emisiu hypotekárnych záložných listov

06.07.2009 Celý región

Slovenská sporiteľňa dnes začína predaj novej 3, 5–ročnej emisie hypotekárnych záložných listov. Hypotekárne záložné listy sú určené najmä pre retailových klientov, ktorí do nich môžu investovať v obchodných ...
Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne má viazanosť 3,5 roka a garantuje výnos 3,5 % ročne. Celkový objem emisie predstavuje 10 miliónov EUR (301 260 000 Sk). Menovitá hodnota jedného hypotekárneho záložného listu je 1 000 EUR (30 126 Sk). Emisný kurz bol stanovený na 100 % menovitej hodnoty. Minimálna výška investície je 3 000 EUR. Predaj hypotekárnych záložných listov sa ukončí 24. júla 2009 o 12,00 hod.

„Emisiou hypotekárnych záložných listov s pevným výnosom 3,5 % p. a. umožňuje banka svojim klientom výhodné zúročenie ich investícií pri znižujúcich sa úrokových sadzbách, “ hovorí Vladimír Polhorský, riaditeľ úseku riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne. „Klientom chceme prostredníctvom širokej siete našich obchodných miest opäť ponúknuť možnosť investovania do hypotekárnych záložných listov a nadviazať tak na úspešné predchádzajúce emisie dlhopisov a hypotekárnych záložných listov banky obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave, “ dodáva Vladimír Polhorský.
Prospekt cenného papiera v súvislosti s verejnou ponukou novej emisie hypotekárnych záložných listov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o hypotekárnom záložnom liste nájdu potenciálni investori v Prospekte cenného papiera a na stránke www.slsp.sk.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. V roku 2007 získala ocenenie Najlepšia banka na Slovensku od Global Finance. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 271 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.
 

Vyberte región