Problémy v malom pohraničnom styku s Poľskom sa riešia

28.09.2004 Celý región

Novopridelený štatút turistického chodníka umožní vyriešiť súčasné problémy s prekračovaním priechodov na slovensko-poľskej hranici určených pre malý pohrani...
Novopridelený štatút turistického chodníka umožní vyriešiť súčasné problémy s prekračovaním priechodov na slovensko-poľskej hranici určených pre malý pohraničný styk. Na tomto závere sa zhodli účastníci rokovania slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

Prebehlo v minulých dňoch a 27. septembra o ňom informoval na tlačovej konferencii v Prešove člen komisie a prednosta Krajského úradu v Prešove Jozef Polačko. Aj ako nového predsedu rady Karpatského euroregiónu, nadnárodného združenia prihraničných oblastí Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, ho takýto výsledok potešil.
Za teraz platného stavu priechody pre malý pohraničný styk môžu využívať len občania z hraničiacich územnosprávnych jednotiek a nie napríklad všetci občania Európskej únie. Zmena by to mala odstrániť.
Toto technické opatrenie bude zakomponované do prílohy číslo tri základnej medzivládnej zmluvy o malom pohraničnom styku. \"Znamená, že nemusí sa meniť text zmluvy, čo by časovo bolo veľmi dlhé, keďže museli by sa tým zaoberať aj národné parlamenty, \" doplnil Polačko. Na zavedenie zmeny stačí výmena diplomatických nôt medzi ministerstvami zahraničných vecí SR a Poľska. Obe strany sa zhodli, že sa to môže stať \"čo najskôr\". Predpokladajú, že opatrenie by mohlo byť účinné od 1. januára 2005.
Na území Prešovského kraja je desať priechodov, na ktoré sa vzťahuje režim malého pohraničného styku. Tri z nich sú cestné - v Palote, Podspadoch a Kurove. Ich charakter sa zmení tým, že získajú štatút turistického chodníka pre motocykle a osobné autá. Zo zasadnutia tiež vyplynula úloha pre Colné riaditeľstvo SR zabezpečiť minimálne technické vybavenie pre priechody v Palote a v Kurove ako medzinárodné cestné. Podľa Polačka nepôjde o vysoké náklady, keďže sa využijú prenosné vybavovacie kontajnery.
Komisia riešila tento problém z popudu premiérov oboch krajín.
(jj)
 

Vyberte región