Pravoslávny metropolita Herman z USA prišiel na návštevu do Prešova

28.09.2004 Celý región

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je silná a cieľavedome napĺňa svoju misiu. Konštatoval to 23. septembra na tlačovej konferencii v Prešo...
Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je silná a cieľavedome napĺňa svoju misiu. Konštatoval to 23. septembra na tlačovej konferencii v Prešove arcibiskup washingtonský, metropolita celej Ameriky a Kanady Herman.

Najvyšší predstaviteľ najmladšej z pätnástich autokefálnych (samostatných) cirkví pravoslávnych veriacich na svete je na Slovensku na niekoľkodňovej oficiálnej návšteve, prvej svojho druhu v histórii oboch cirkví.
Metropolita ďalej zdôraznil, že obe cirkvi majú dobré a blízke vzťahy a to aj vzhľadom na to skutočnosť, že mnoho pravoslávnych veriacich na americkom kontinente sa v minulom storočí grupovalo z vysťahovalcov predovšetkým z východného Slovenska. Cirkvi chcú rozvíjať ďalšiu spoluprácu najmä vo filantropii a v charitatívnej oblasti.
Kancelár Americkej pravoslávnej cirkvi Robert S. Kondratick v tejto súvislosti informoval, že na území USA, Kanady a Mexika sa k pravosláviu hlási asi dva a pol milióna veriacich v 13 eparchiách a v jednom exarcháte v Mexiku.
Hermana, ktorý je metropolitom dva roky, sprevádzajú na návšteve SR biskup ottawský a Kanady Seraphim a biskup bostonský a albánskej eparchie Nikon. V deň tlačovej konferencie sa zúčastnili na rokovaní členov posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a boli hosťami Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V piatok 24. septembra po zastávkach v Giraltovciach, v Kobylniciach a vo Svidníku navštívil pravoslávny chrám v Medzilaborciach a aj tamojší Detský domov sv. Mikuláša, ktorý pravoslávna cirkev spravuje. Popoludní sa presunú do Michaloviec. V sobotu 25. septembra navštívil Košice a v náhradných bohoslužobných priestoroch odslúžia slávnostnú sv. liturgiu. Ich pobyt vyvrcholil v nedeľu 26. septembra účasťou na sv. liturgii v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove. Bohoslužba je spojená s vysviackou rekonštruovaného chrámu. V programe je aj stretnutie s predstaviteľmi iných cirkví.
(jj)
 

Vyberte región