Vysvätili rekonštruovaný katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského v Prešove

29.09.2004 Celý región

Radostnú chvíľu zažili 26. septembra pravoslávni veriaci v Prešove, kde sa uskutočnila vysviacka rekonštruovaného katedrálneho chrámu sv. Alexandra Nevského....
Radostnú chvíľu zažili 26. septembra pravoslávni veriaci v Prešove, kde sa uskutočnila vysviacka rekonštruovaného katedrálneho chrámu sv. Alexandra Nevského. Stavebné práce trvali od roku 2001 a ich výsledkom je úplne nová podoba svätostánku.

Duchovný správca katedrálneho chrámu a tajomník úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie Michal Švajko konštatoval, že pravoslávna cirkev po zvolení arcibiskupa prešovského Nikolaja za metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku dostala sa do komplikovanej situácie v súvislosti s katedrálnym chrámom, ktorým bol veľmi maličký a nemohol dôstojne plniť úlohu centrálneho chrámu v cirkvi. \"Toto ju viazalo k tomu, aby tento problém riešila a chvalabohu sme to aj vyriešili, \" zvýraznil. Priestorovo umožní realizovať protokolárne návštevy, ktorú súvisia s návštevami pravoslávnych miestnych cirkví, keďže sa prenieslo aj sídlo cirkvi z Prahy do Prešova. Ocenil pomoc sponzorov a veriacich a to aj iných konfesií. Rekonštrukcia mala vyjsť skoro na 25 miliónov korún, ale tým pádom cirkev investovala menej než polovicu.
Kostol postavili v rokoch 1947 až 1949, rok na to ho vysvätili. O 19 rokov neskôr bola k nemu pristavaná zvonica a stal sa katedrálnym chrámom. Autorom pôvodného projektu bol bulharský architekt žijúci v Prešove Cipuranov. Návrh rekonštrukcie a rozšírenia pochádza z dielne architektov manželov Andrey a Miroslava Macejkovcov z Prešova. Švajko zvýraznil, že až šiesty návrh akceptovali všetky zúčastnené strany na stavebnom konaní.
V katedrále vznikla úplne nová oltárna časť a dve bočné lode s tzv. chorusmi. Do pôdorysu stavby sa dostal grécky kríž. K šiestim pôvodným pribudlo 13 nových kupol, ale len na troch z nich sú zatiaľ osadené trojramenné kríže, ozdobené troma lipovými listami symbolizujúcimi slovanskú vzájomnosť. Tak ako majú pribudnúť kríže, tak po dvoch-troch rokoch interiér chrámu vyzdobia obrazmi svätých. Úplne nová je krstiteľnica, jediná na Slovensku s určením na krstenie dospelých. Švajko priznal, že tri osoby sa už asi rok pripravujú na tento akt. Chrám podpivničili a v podzemných priestoroch pod oltárnou časťou vznikla krypta na pochovávanie biskupov cirkvi. Splnili aj požiadavku stavebného úradu a v objekte zriadili sociálne zariadenie. Okrem toho je v chráme nová dlažba, nové kúrenie, rozvody elektriny.
V areáli katedrálneho chrámu zostáva aj provizórny bohoslužobný stánok, ktorý bol miestom intronizácie arcibiskupa Nikolaja za metropolitu a aj miestom spoločných modlitieb so vzácnymi hosťami Alexijom II. z Moskvy, Bartolomejom I. a alexandrijským patriarchom Petrom VII.
(jj)
 

Vyberte región