Na Prešovskú univerzitu sa zapísalo viac ako 8200 študentov

21.09.2021 Prešov

Prešov 21. septembra (TASR) – V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove je aktuálne zapísaných 8249 študentov. Uvedený počet však nie podľa jej hovorkyne Anny Polačkovej konečný, keďže zápis na niektorých fakultách ešte stále prebieha. PU v utorok oficiálne otvorila v Divadle Jonáša Záborského v poradí 25. akademický rok.

"Predchádzajúci akademický rok nám priniesol nielen dištančné prednášky a semináre, či online zasadnutia, ale mnohým z nás viac alebo menej ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Štyria z našich kolegov, žiaľ, ochoreniu podľahli, čo pre univerzitu znamená nenahraditeľnú stratu," bilancoval vo svojom príhovore rektor univerzity Peter Kónya.

Zároveň povedal, že pandémia má na akademický život v istom slova zmysle aj pozitívny dosah, a to v podobe prehĺbenia znalostí a zručností študentov a pedagógov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Koronakríza podľa rektora nezabránila ani v ďalšom napredovaní a rozvoji univerzity.

"Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu dvoch študentských domovov na Ul. 17. novembra, realizovať parkovú úpravu námestia v campuse a vytvoriť didaktický park za budovou rektorátu. Zároveň sme začali rekonštrukciu vnútorných priestorov Študentského domova na Námestí mládeže a nadstavbu Fakulty zdravotníckych odborov," pripomenul rektor.

V nasledujúcom období podľa jeho slov plánujú obnovu ďalších priestorov v budove vysokoškolského areálu (VŠA), začatie zateplenia a rekonštrukciu exteriéru takzvaného starého internátu a rozšírenie priestorov Fakulty manažmentu.

Za veľký úspech univerzity považuje rektor aj zastavenie poklesu počtu študentov, ktoré možno sledovať už tretí rok v poradí po sebe. V tomto akademickom roku fakulty evidujú o štyristo prihlášok viac.

Výučba v zimnom semestri začala v prezenčnej forme štúdia v režime OTP, to znamená pre plne očkovaných, aktuálne otestovaných a ochorenie prekonavších študentov. V rovnakom režime fungujú aj študentské domovy univerzity, pričom návštevy v internátoch sú stále zakázané.

Súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 28 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, siedmim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 18 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj päť katedrových webstránok.

Tohtoročné slávnostné zhromaždenie bolo spojené s inauguráciou novozvolených dekana Fakulty manažmentu Róberta Štefka a Fakulty športu PU Pavla Ružbarského.
 

Vyberte región