UKF bude do konca roka 2022 spolupracovať s Jaguarom

27.09.2021 Nitra

Nitra 27. septembra (TASR) – Fakulta prírodných vied (FPV) Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre bude spolupracovať s firmou Jaguar Land Rover Slovakia. Dohodu o vzájomnej spolupráci na roky 2021 a 2022 podpísali zástupcovia univerzity i firmy na základe predchádzajúcej projektovej spolupráce.

Účelom spolupráce je inventarizačný prieskum rastlín, monitorovanie vývoja populácií vybraných bioindikačne významných skupín živočíchov a sledovanie sukcesného procesu bioty ako celku, informoval Ivan Baláž z Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF.

Zámerom monitoringu je okrem ekologických foriem výskumu sledovať vývoj osídľovania na špeciálne vybraných monitorovacích plochách a podporiť revitalizáciu areálu formou zelených ostrovov. Zamestnanci Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF realizujú monitoring vybraných skupín bioty v areáli automobilového závodu od roku 2019.

Významným zistením doterajšieho monitoringu je identifikácia ochranársky cenných druhov. Z rastlín je to napríklad pálka Laxmannova, ktorá je na Slovensku zriedkavá. Z pavúkov je to strehúň škvrnitý, náš najväčší pavúk, ktorý patrí na Slovensku k vzácnejším druhom. Z bezstavovcov je to vážka jarná. Prítomnosť ropuchy zelenej signalizuje veľmi dobré ekologické a biologické podmienky. Zaujímavé je zaznamenanie hniezdenia kane močiarnej, rovnako cenná je aj súčasná hniezdna populácia cíbika chochlatého v areáli Jaguaru, ktorá patrí k najväčším populáciám v okrese Nitra.

Areál predstavuje podľa Baláža unikátne prostredie pre ďalšie vzácne druhy, ktorých stav na Slovensku dlhodobo klesá. K takýmto druhom patria aj kuvik obyčajný a výrik obyčajný, ale i drobné zemné cicavce.
 

Vyberte región