Príjmy Prešovského samosprávneho kraja poklesnú o 16,45 %

17.07.2009 Prešov

Prešov 17. júla (TASR) - Odhadovaný deficit príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na tento rok sa zvýšil na 13,2 milióna eur (398 miliónov Sk).
V decembri minulého roka rozpočtoval Prešovský kraj príjmy v hodnote 74,6 milióna eur (takmer 2,25 miliardy Sk). Boli to plánované prostriedky z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá tvorí najvýznamnejšiu zložku príjmov samosprávneho kraja. Kríza v oblasti daňových príjmov sa však v uplynulých mesiacoch výrazne prehĺbila. Po úprave východiskových štatistických údajov od ministerstva financií má PSK od 3. júla novú prognózu príjmov na tento rok, je to 61,4 milióna eur (asi 1,85 miliardy Sk). \"Percentuálny prepad príjmov kraja predstavuje 16,45 %. Je to veľmi vážny stav, \" konštatoval predseda PSK Peter Chudík.
Prešovský kraj už v marci realizoval protikrízové opatrenia, ktoré priniesli úsporu 7,34 milióna eur (221 miliónov Sk), čo predstavuje 9,84 % rozpočtu. Boli krátené výdavky v každej oblasti financovania. Samosprávny kraj prijal opatrenia, aby došlo k financovaniu výlučne nevyhnutných potrieb pre výkon samosprávnych kompetencií pri zachovaní zamestnanosti. Podľa Chudíka sa časť opatrení realizovala priamo na úrade, kde \"boli znížené mzdové prostriedky a obmedzili sa financie na chod úradu i na kapitálové výdavky úradu. Druhú časť opatrení realizovali štatutári organizácií v pôsobnosti kraja, ktorí prijali opatrenia na svojej úrovni v každej organizácii\".
Teraz musí PSK ušetriť ďalších 5,81 milióna eur (175 miliónov Sk). Na Úrade PSK boli s okamžitou platnosťou zastavené nové stavby a nezačaté investície. Úrad zároveň pripravuje návrh ďalších opatrení na znižovanie výdavkov rozpočtu. Poslanci sa touto problematikou budú zaoberať na najbližšom zasadnutí krajského parlamentu 9. septembra.
Ako dnes informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, samosprávne kraje musia zo svojho rozpočtu zabezpečiť množstvo kompetencií. Najväčšia časť bežného rozpočtu PSK (takmer 50 %) smeruje do oblasti vzdelávania, kraj spravuje cesty II. a III. triedy, poskytuje dotáciu autobusovým dopravcom, rieši sociálne zabezpečenie, spravuje kultúrne organizácie a výdavky má aj v oblasti zdravotníctva.
(1 EUR = 30,1260 SKK)
 

Vyberte región