Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla

21.07.2009 Prešov

Prešov 21. júla (TASR) – Na zaslanie pripomienok k zámeru spoločnosti s r. o. Fecupral rozšíriť prevádzku spaľovne odpadov na Jilemnického ulici v Prešove, majú účastníci konania čas do 25. júla.
Proces v súvislosti so žiadosťou firmy na vydanie integrovaného povolenia na vybudovanie Nadregionálneho centra materiálového a energetického zhodnocovania odpadov prebieha na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach.
V stanovisku občianskeho združenia Priatelia zeme – Spoločnosť priateľov zeme (SPZ), ktoré dnes zaslali TASR, sa uvádza, že zámer investora zvýšiť kapacitu spaľovne zo v súčasnosti povolených 1000 na 21.000 ton považujú za rizikový. V prípade úspešnej realizácie projektu by podľa SPZ vznikla v Prešove najväčšia spaľovňa nebezpečného odpadu na Slovensku.
Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanom SPZ v správe upozorňuje na skutočnosť, že investor podal žiadosť o povolenie, ale stále sa nevysporiadal s podmienkami, ktoré mu dalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okrem iného mal vypracovať tzv. zvozovú štúdiu, ktorá by zdôvodňovala potrebu takej veľkej spaľovne nebezpečných odpadov.
\"Kapacity spaľovní nebezpečných odpadov na Slovensku nie sú naplnené ani v súčasnosti. Preto sa dá kapacita 21.000 ton nebezpečného odpadu logicky naplniť len dovozom odpadu zo zahraničia, \" dodala Vrábľová.
V súvislosti s rizikami upozornili aktivisti SPZ aj na požiar, ktorý vypukol v areáli závodu v októbri minulého roka. Pri zvýšení kapacity spaľovne môže podľa nich dochádzať aj k zvýšeniu rizika havárie nielen v prevádzke, ale aj pri preprave odpadu.
Negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne na území Prešova prijala aj mestská samospráva. Prešovský primátor Pavel Hagyari už po zverejnení oznamu o začatí konania pre TASR uviedol, že zastupiteľstvo ho zaviazalo, aby k tomuto zámeru vydal záporné stanovisko, a toto rozhodnutie bude rešpektovať. Radnica podľa jeho vyjadrenia nie je proti výstavbe podobných zariadení, ktoré likvidujú odpad a pritom vyrábajú energiu, nemali by sa však budovať priamo v mestách a v blízkosti obytných zón.
Konateľ firmy Fecupral Štefan Hanigovský po začatí konania uviedol, že MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, podmienečne odporúča výstavbu a v súčasnosti ďalej prebieha proces vyplývajúci zo zákona. V súvislosti s požiarom pripomenul, že horel sklad papiera, plastov, skla a paliet v recyklačnom dvore, a nie spaľovňa, ako to nesprávne uvádzali niektoré médiá. Zároveň dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.
 

Vyberte región