Cena elektrickej energie na burze sa v roku 2021 takmer strojnásobila

29.11.2021 Celý región

Bratislava 29. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie na burze sa v tomto roku takmer strojnásobila a v súčasnosti sa drží nad hranicou 130 eur za megawatthodinu (MWh). To zároveň znižuje nároky na doplatok štátu pre výrobcov dotovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Výrobcovia však namietajú zastropovanie výkupnej ceny elektriny, keďže predajná cena výkupnú v niektorých prípadoch prekročila. V systéme zúčtovania podpory výroby elektriny narástol už v septembri prebytok na celkových 73 miliónov eur.

"V mesiacoch september a október priemerné ceny elektriny na spotovom trhu OKTE výrazne prekročili výkupné ceny z viacerých typov podporovaných zdrojov elektriny, najmä kogeneračiek a malých vodných elektrární. Výrobcovia však zostali nemilo prekvapení, že Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ako povinný výkupca elektriny z týchto zdrojov, ktorý bol do tejto pozície vybraný v aukcii zrealizovanej ministerstvom hospodárstva pred dvomi rokmi, nezaplatil výrobcom nič z rozdielu navyše," uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Ján Karaba.

SPP to umožnila cenová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), do ktorej sa v roku 2020 dostalo zastropovanie ceny výkupu elektriny. Tú SPP vypláca len do výšky garantovanej výkupnej ceny. Podľa Karabu tak ÚRSO dodatočne zvýhodnil pozíciu povinného výkupcu, čo ale SPP odmietol. "SPP dostáva za činnosť výkupcu len odmenu, ktorej výška bola výsledkom aukcie a v zmysle cenovej vyhlášky prípadné nadvýnosy z výkupu elektriny odvádza SPP priamo OKTE," reagoval riaditeľ odboru komunikácie SPP Ondrej Šebesta. Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz spresnil, že v prípade prebytkov, ktoré vzniknú z rozdielu medzi vyššou spotovou cenou a garantovanou výkupnou cenou výrobcu elektriny, je SPP povinný ponechať tento rozdiel v systéme tarify za prevádzku systému (TPS). Fakticky tak znižujú cenu elektriny pre všetkých odberateľov v SR.

Zúčtovateľom podpory pre OZE je štátna spoločnosť OKTE. Podľa jej údajov náklady na podporu výroby z OZE s rastúcou cenou elektriny už takmer pol roka postupne klesajú. Systém dotovaný najmä z TPS, ktorá je súčasťou predajných cien elektriny koncovým odberateľom, vykázal koncom septembra prebytok 73 miliónov eur. Nadvýnosy z predajných cien elektriny oproti výkupným vo výške približne pol milióna eur zaznamenal OKTE už od augusta, v novembri a decembri očakáva, že by sa mohli pohybovať na úrovni šesť až sedem miliónov eur mesačne. Obvinenie, že stanovením maximálnych výkupných cien ÚRSO porušil zákon, Igaz nekomentoval.
 

Vyberte región