Školskí odborári: Štrajková pohotovosť naďalej trvá

12.01.2022 Bratislava

Bratislava 12. januára (TASR) - Štrajková pohotovosť naďalej trvá, potvrdil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku Pavel Ondek. Ďalšie kroky plánujú školskí odborári oznámiť po spoločnom rokovaní s ministrom školstva, predsedom vlády a ostatnými zainteresovanými ministrami.

Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti radou odborového zväzu školstva 7. decembra 2021 oslovil listom 20. decembra 2021 predseda školských odborárov predsedu vlády, ministra financií, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o spoločné stretnutie k riešeniu problémov financovania školstva a platových pomerov všetkých zamestnancov pracujúcich v školstve.

"Základnou požiadavkou odborárov je každoročné desaťpercentné zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov tak, ako to sľúbila strana OĽANO v svojom volebnom programe. Ďalšie požiadavky, ktoré by mali byť predmetom spoločného rokovania, sú obsahom deklarácie odborového zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v školstve," uviedol Ondek.

Ide najmä o zvýšenie podielu z hrubého domáceho produktu (HDP) na školstvo a vedu najmenej na úroveň šesť percent (bez štrukturálnych fondov a plánu obnovy), prijatie systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ na legislatívnej úrovni týkajúcej sa nároku na digitálny príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, žiakov a študentov a s tým súvisiacich opatrení v spolupráci s ministerstvom školstva a ministerstvom práce. Ďalej ide o každoročnú úpravu tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe (nepedagogickí zamestnanci) tak, aby začínala najmenej na úrovni minimálnej mzdy, zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému školských bytov, ale aj zníženie akútneho nedostatku pracovných síl odborných, pedagogických a nepedagogických zamestnancov zvýšením atraktivity povolania. Požadujú aj zlepšenie komunikácie rezortu školstva na oficiálnych portáloch, prístupných celej odbornej verejnosti, rešpektovanie návrhov odbornej verejnosti pri zásadných zmenách legislatívy a zámeroch ministerstva školstva či systémové riešenie problémov škôl prerokované v odbornej verejnosti s jasnou udržateľnosťou do budúcich období.

"Na základe nášho listu prevzal garanciu nad spoločným stretnutím minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Prisľúbil, že po konzultácii s predsedom vlády a ostatnými zainteresovanými ministrami oznámi v najbližších dňoch termín spoločného rokovania, od výsledkov ktorého bude závisieť náš ďalší postup," povedal Ondek. Vyhlásenie štrajku považujú školskí odborári podľa slov Ondeka za krajné riešenie.

Minister školstva po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že má iniciovať spoločné stretnutie s premiérom, ministrom financií a zástupcami školských odborárov. Avšak momentálne konkrétny termín tohto stretnutia nie je známy.
 

Vyberte región