Stanica VÝCHOD opäť v Prešove

10.09.2009 Prešov

V piatok, 11.9.2009, do Prešova už po tretí krát zavíta multikultúrny festival Stanica Východ, ktorý organizuje občianske združenie Euforion.
Myšlienkou festivalu je šírenie hodnôt ako tolerancia, kultúrna výmena a rozvíjanie mladých talentov. V rámci festivalu prebieha letná škola, v ktorej umelecky nadané deti majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti.

Počas celého tohto týždňa (7. -11.9.2009) prebieha na ZŠ Matice Slovenskej v Prešove tzv. letná škola, ktorá pozostáva z niekoľkých umeleckých krúžkov pre deti a mládež z Prešova a z rómskeho sídliska Stará Tehelňa. Deti tu dostali príležitosť spoločne rozvíjať svoj talent pod dozorom skúsených lektorov a navzájom sa spoznať. Triedy sú v rámci aktuálneho ročníka otvorené v oboroch spev, perkusie, kresba/maľba a hip-hopový tanec. „Prostredníctvom letnej školy chceme deťom ukázať, že usilovnou prácou môžu v živote veľa dosiahnuť, “ hovorí Tomáš Lukačka, jeden z koordinátorov projektu.

Najšikovnejší a najusilovnejší mladí umelci dostanú možnosť predviesť svoj talent na festivale, ktorý je aj záverečným podujatím letnej školy. Festival STANICA VÝCHOD 2009 sa koná 11.9.2009 od 18:00 na Hlavnej ulici v Prešove a deti tu vystúpia bok po boku s umelcami zo Slovenska a Holandska. Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty skupín STO MÚCH, Sendreiovci, FARSA DUO feat. Rhantisi Franklin a Orchester Strednej umeleckej školy v Košiciach. Zo zahraničných hostí k nám zavítajú: Merlijn Twaalfhoven - autor pôvodnej myšlienky projektu a tiež Hans Leeuw a Esmée Olthuis - členovia fenomenálneho holandského orchestra TETZEPI, ktorí vystúpia spoločne s orchestrom Strednej umeleckej školy v Košiciach.

Katarína Pirohová,
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región