Prezident vrátil do parlamentu zákon o strelných zbraniach a strelive

28.09.2009 Celý región

Bratislava 28. septembra(TASR) - Prezident SR Ivan Gašparovič dnes vrátil novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú Národná rada (NR) SR schválila 10. septembra.
Hlava štátu navrhuje opätovne zákon prerokovať a schváliť ho s niekoľkými pripomienkami. Informovala o tom dnes Kancelária prezidenta SR.

Novela zákona mala od 1. októbra v prípade, že by ju prezident podpísal, spustiť druhé kolo tzv. zbraňovej amnestie. Schválením novely zákona o strelných zbraniach a strelive (10.9. ) rozhodli poslanci NR SR o tom, že ľudia, ktorí vlastnia zbrane alebo strelivo bez povolenia, ich budú môcť od tohto dňa až do 30. apríla 2010 dobrovoľne odovzdať bez trestného postihu za nedovolené ozbrojovanie.

Podľa ministerstva vnútra sa schválením tohto návrhu, ktorý sa prerokúval v skrátenom legislatívnom konaní, zníži počet nelegálne držaných zbraní a streliva a uľahčí identifikácia tých, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.

Odovzdaná zbraň sa musí najskôr podrobiť skúmaniu. Ak sa potvrdí, že nebola použitá pri trestnej činnosti, ten, kto ju odovzdal, môže do dvoch mesiacov od oznámenia výsledku expertízy požiadať o jej zaevidovanie. Ak tak nespraví, zbraň sa stane vlastníctvom štátu.

Prezident zákon nepodpísal preto, že sa mu okrem iného nepozdáva, že ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú osobu v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktoré spravuje ministerstvo. Podľa Gašparoviča prepadnutie zbrane a streliva v prospech štátu bez stanovenia náhrady nie je v súlade s ústavou. Tá podľa neho \"zaručuje ochranu vlastníckeho práva a nepripúšťa vyvlastnenie priamo zo zákona, ale len na základe zákona, a to vtedy, keď je vyvlastnenie výsledkom konania pred orgánom verejnej moci, voči ktorému možno uplatniť kritéria spravodlivého procesu vrátane preskúmateľnosti jeho rozhodnutí nezávislým súdom\".

Prezident preto navrhuje, aby v prípade, že osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane alebo streliva na inú osobu v ustanovenej lehote, zbraň alebo strelivo policajný útvar ďalej uschová. Rovnako navrhuje aj posunutie doby nadobudnutia účinnosti zákona z 1. októbra na 1. novembra tohto roka. V súvislosti s tým chce, aby sa posunul aj termín, dokedy by vlastníci zbrane alebo streliva bez povolenia ich mohli dobrovoľne odovzdať bez trestného postihu za nedovolené ozbrojovanie. Urobiť by tak mohli do 31. mája 2010.

Rezort vnútra pri koncipovaní zbraňovej amnestie vychádzal z predchádzajúcich skúseností v roku 2005, keď v priebehu 12 mesiacov občania odovzdali 3490 zbraní. Česká republika využila tento inštitút už trikrát.

Zmena zákona takisto reaguje na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v máji tohto roka rozhodol o protiústavnosti niektorých ustanovení zákona. Novela napr. ruší osobitnú komisiu na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti žiadateľov o zbrojný preukaz alebo licencie. Podľa ÚS konečné posúdenie vo vzťahu k vydaniu preukazu alebo licencie je na orgáne verejnej moci, ktorým však komisia nie je.

Definujú sa aj konkrétne trestné činy, ktoré znamenajú stratu bezúhonnosti alebo spoľahlivosti. Ide najmä o tie, ktoré boli spáchané so zbraňou alebo násilím. Ďalej niektorý z trestných činov spáchaných proti slobode a ľudskej dôstojnosti či proti republike. Za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, únos, pytliactvo, prevádzačstvo, nebezpečné vyhrážanie, opilstvo či týranie zvierat. Generálny prokurátor a Krajský súd v Bratislave v podnete na ÚS SR totiž namietali, že pri žiadosti o vydanie zbrojného pasu policajný orgán požaduje odpis z registra trestov, čím sa bezdôvodne dozvedá o prípadných trestných činoch, ktoré s posudzovaním žiadosti nesúvisia. Týkalo sa to napríklad majetkovej trestnej činnosti, daňových trestných činov či činov proti priemyselným a autorským právam.
 

Vyberte región