BUDÚCI ZÁCHRANÁRI SI VYSKÚŠALI TAKTICKÉ CVIČENIE PRI DOPRAVNEJ NEHODE S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB

10.04.2022 Prešov

Prešov 08. 04. 2022 – Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (KUZS) Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove zorganizovala taktické cvičenie budúcich zdravotníckych záchranárov. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 150 osôb, sa v spolupráci a za aktívnej účasti profesionálov zo zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) uskutočnilo v priestoroch areálu Aquapark Delňa.

Cieľom tohtoročného cvičenia na tému Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO) bolo aktívne využitie manažérskych schopností študentov v praktickej rovine vo veliteľských pozíciách pri udalosti s hromadným postihnutím osôb, nácvik riešenia a zvládnutia takejto udalosti v súčinnosti so zložkami IZS. „Našou snahou je zvýšiť odbornú úroveň teoretickej a praktickej prípravy budúcich záchranárov aj v oblasti manažmentu riešenia udalosti s hromadným postihnutím osôb, a pripraviť tak čo najkvalitnejšie našich absolventov do praxe,“ vysvetlila zámer cvičenia Danka Boguská, vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZO.
Cvičenie simulovalo dopravnú nehodu osobného motorového vozidla, ktoré v plnej rýchlosti prerazilo zvodidlá a oplotenie areálu Aquaparku Delňa a narazilo do rozostavaného pódia s lešením pripravovaného na hudobný festival. „Pódium s asi 15 pracovníkmi sa zrútilo a zavalilo niekoľko ďalších ľudí, pričom sa v čase nehody vo vozidle nachádzali dve osoby, ktoré zostali po náraze vo vozidle zakliesnené,“ priblížila Boguská. Cvičenia sa zúčastnilo 150 osôb, z toho 39 študentov odboru urgentná zdravotnú starostlivosť (UZS) z končiacich ročníkov a 30 študentov odboru UZS z 2. ročníka v pozícii figurantov.
Organizácia takýchto cvičení je na FZO súčasťou praktickej prípravy budúcich zdravotníckych záchranárov a pripravuje sa každoročne pre študentov končiacich ročníkov ako súčasť zavŕšenia štúdia. „Predchádza mu dôkladná teoretická a praktická príprava študentov v problematike UHPO v rámci Medicíny katastrof. Študenti si tak zdokonaľujú praktické zručnosti, overujú a precvičujú si svoje organizačné schopnosti a zručnosti pre zvládnutie takýchto udalostí, a to nie len hromadných dopravných nehôd, ale akýchkoľvek mimoriadnych udalostí, kde je výskyt veľkého počtu zranených alebo zasiahnutých osôb, v súčinnosti so zložkami IZS,“ vyzdvihla dekanka FZO Štefánia Andraščíková. Zároveň dodala, že taktické cvičenie s profesionálmi je pre študentov vždy obohatením a veľkou skúsenosťou do ich budúcej profesionálnej praxe.
Akcia bola organizovaná pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov za aktívnej účasti profesionálnych zložiek Integrovaného záchranného systému SR, v spolupráci s OR HaZZ v Prešove, Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov, DHZO Ľubotice, DHZO Sedlice, DHZO o.z. Chmeľov a Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v Prešove.

Anna Polačková
 

Vyberte región