Na výtvarnom salóne ZPMP 2009 zvíťazila Vysmiata kobylka

03.10.2009 Celý región

Vranov nad Topľou 2. októbra (TASR) - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) pripravilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so ZPMP Vranov nad Topľou 14. ročník výstavy Výtvarný ...
Hlavnou cenou sa stala maľba Ervína Kollára z Domova sociálnych služieb v Martine, s názvom Vysmiata kobylka.
\"Ľudia, s ktorými sa stretávame v našich zariadeniach, vyjadrujú maľbou svoje aktuálne pohnútky, momentálny stav. Ich pocity dokresľuje aj výber farebných odtieňov, \" uviedla Eva Števková zo ZPMP v Martine. Kresba je výborný komunikačný prostriedok hlavne pre nemých ľudí, ktorí ňou vyjadrujú svoje pocity, nálady či túžby. Riaditeľka martinského zariadenia ďalej konštatovala, že práce sú z roka na rok lepšie, sú prepracovanejšie a sú ohodnotením nielen pre deti, ktoré tieto kresby vytvorili, ale aj odmenou pre ich rodičov. Hendikepovaným ľuďom zaželala, aby ich spoločnosť vnímala viac pozitívne. \"Naše deti nie sú zlé, nie sú horšie, určite však potrebujú iný druh výchovy, ktorý im môže zabezpečiť kvalitnejší život, \" uzavrela Števková.
Na tohtoročnom výtvarnom salóne hodnotila odborná porota, ktorej členmi boli profesionálni výtvarníci, aj práce v iných kategóriách. Okrem maľby sa súťažilo o najlepšiu fotografiu, koláž či najkrajšiu keramiku.
Každý rok sa výstava výtvarných diel pripravuje v inom meste Slovenska. Výtvarný salón 2009 tak priblíži širokej verejnosti prácu hendikepovaných ľudí, prostredníctvom ktorej sa všetci zúčastnení môžu dozvedieť viac o ich živote, túžbach či snoch.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je mimovládna dobrovoľnícka organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti i dospelých s mentálnym postihnutím. V súčasnosti má 59 miestnych organizácií vo všetkých regiónoch Slovenska. Je členom medzinárodných organizácií Inclusion International a Inclusion Europe, ktoré sa snažia o začlenenie týchto ľudí do spoločenského života.
ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a schopnostiach, iniciuje legislatívne zmeny v danej problematike, poskytuje sociálno-právne poradenstvo, služby, vykonáva sociálnu rehabilitáciu, vydáva časopis Informácie a TO SME MY, organizuje rekondično-rehabilitačné pobyty a mnohé vzdelávacie aktivity.
 

Vyberte región