Mestskí poslanci prelomili veto primátora v súvislosti s Okružnou ulicou

13.10.2009 Prešov

Prešov 13. októbra (TASR) – Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva dnes prelomili veto primátora Pavla Hagyariho, ktorý nepodpísal uznesenie prijaté zastupiteľstvom 24. septembra.
Vtedy počas prerokovania správy hlavného kontrolóra mesta, ktorá sa týkala aj budovania Okružnej komunikácie, poslanci ostro kritizovali proces prípravy i samotnej realizácie tohto projektu. Nepozdávalo sa im navyšovanie investície a nesúhlasili ani s výškou sumy, ktorú mesto zaplatilo súkromnému vlastníkovi za pozemky pod touto komunikáciou.
Mestský parlament v septembri prijal uznesenie, ktorým uložil prednostovi MsÚ, aby dal návrh na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu a výhodnosti zmluvy o odkúpení pozemkov. Rovnako odporučili primátorovi, aby odvolal z funkcie prednostu MsÚ Jozefa Višňovského a vedúcu odboru správy mestského majetku Danielu Špačkovú. Hagyari však uznesenie nepodpísal.
Na potvrdenie pôvodného uznesenia dnes poslanci potrebovali trojpätinovú väčšinu hlasov, čo sa im nakoniec podarilo. Z 29 prítomných poslancov 24 hlasovalo za pôvodné uznesenie, nikto nebol proti, štyria sa zdržali a jeden nehlasoval. Zasadnutie MsZ viedla viceprimátorka Katarína Ďurčanská. Tá po hlasovaní konštatovala, že toto uznesenie je platné aj bez podpisu primátora.
Primátor sa na dnešnom mimoriadnom rokovaní MsZ nezúčastnil a rokovanie opustil ešte pred schválením programu. \"Som presvedčený, že poslanci mali možnosť tieto veci prejednať na riadnom zastupiteľstve, nebolo treba zvolávať mimoriadne, \" povedal pre médiá Hagyari po opustení rokovacej miestnosti.
Uznesenie o odvolaní vedúcich zamestnancov má len odporúčací charakter a je len v právomoci primátora, ako sa k veci postaví. Ten si myslí, že prednosta nepochybil.
Na otázku novinárov ako zareaguje, keď jeho veto poslanci prelomia a potvrdia svoje pôvodné stanovisko, Hagyari uviedol: \"V prípade, že bude treba, tak dám podnet, aby toto uznesenie protestovala samotná prokuratúra, \" povedal Hagyari ešte pred hlasovaním poslancov.
Vedenie mesta je presvedčené, že postup, aký zvolilo pri vysporiadaní pozemkov, pomohol projekt dokončiť. Po neúspešných pokusoch o dohodu sa radnica rozhodla akceptovať cenu navrhovanú vlastníkom, odkúpila 759 m2 za takmer 290.674 eur (8,76 milióna Sk) a návrh na vyvlastnenie vzala späť. Odôvodňuje to tým, že predlžujúce sa vyvlastňovacie konanie mohlo zásadne ohroziť termín začatia výstavby.
 

Vyberte región