Výzva primátora mesta Prešov k účasti na referende

08.05.2003 Prešov

(16. a 17. mája 2003)

Vážení spoluobčania mesta Prešov,

v týchto dňoch sa integračné úsilie Slovenska pri začleňovaní do Európskej únie blíži k svojmu záveru, pri ktorom rozhodujúcu úlohu zohráte aj Vy, vážení spoluobčania mesta Prešov. Už o niekoľko dní budeme mať možnosť hlasovaním v referende, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. a 17. mája 2003, rozhodnúť o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii. Všetci budeme rozhodovať o budúcnosti našej vlasti, regiónu, ale i mesta Prešov.

O tom, či sa Slovensko definitívne stane rovnocenným členom a partnerom vyspelých demokratických štátov Európy, spoločne zdieľajúcich hodnoty slobody, demokracie a úcty k ľudským právam v podmienkach mierového spolunažívania, vytvárania ekonomickej prosperity a trvalo udržateľného rozvoja vo svojich krajinách. Slovensko stojí v tomto smere pred historickým okamihom zaradiť sa medzi tieto najvyspelejšie štáty Európy.

Po vstupe Slovenska do Európskej únie budeme súčasťou zjednotenej Európy. Členstvo v Európskej únii nám umožní využívať hospodárske a sociálne výhody a to rovnakou mierou na centrálnej, ale aj regionálnej úrovni. Bohatšie regióny v Európskej únii pomáhajú zvyšovať životnú úroveň chudobnejších regiónov, ku ktorým patrí aj náš región i samotné mesto Prešov.

Nenechajme si ujsť túto príležitosť a nájdime si čas na účasť v referende, pretože každý hlas rozhodne, aj ten Váš, vážení spoluobčania mesta Prešov. Naše spoločné „ áno“ je v záujme budúceho úspešného rozvoja Slovenskej republiky, nášho regiónu i mesta Prešov.

Milan Benč, primátor mesta Prešov a členovia vedenia Mestského úradu v Prešove.
 

Vyberte región