V gréckokatolíckej cirkvi sa začal Petropavlovský pôst.

13.06.2022 Bratislava

Bratislava 13. júna (TASR) - V gréckokatolíckej cirkvi sa v nedeľu (12. 6.) večer po večierni začal Petropavlovský pôst, nazývaný aj Petrovka alebo Petrivka. Nasleduje po skončení obdobia Paschy, Zostúpenia Svätého Ducha a sviatku Svätej Trojice a skončí sa 28. júna, v predvečer sviatku svätých a najvyšších apoštolov - Petra a Pavla.

Petropavlovský pôst je po Svätej Štyridsiatnici pred Paschou (Veľkou nocou) a Filipovke, šesťtýždňovom pôste pred Vianocami, v poradí tretí čo do dôležitosti v gréckokatolíckej cirkvi. Pôst sa v tomto období dodržiava v pondelky, stredy a piatky. Dodržiavanie pôstu je však dobrovoľné. Toto obdobie je časom modlitieb a duchovnej prípravy na sviatok sv. Petra a Pavla, ktorý sa v kresťanských cirkvách slávi 29. júna podľa gregoriánskeho kalendára a 12. júla podľa juliánskeho kalendára.

Gréckokatolíci na druhý deň po sviatku sv. Petra a Pavla slávia 30. júna sviatok všetkých 12 apoštolov - Zbor svätých dvanástich apoštolov. Sv. apoštoli Peter a Pavol sú hlavnými patrónmi Bratislavskej eparchie.

Petropavlovský pôst je starobylý, siaha do prvých storočí kresťanstva. Sú o tom svedectvá napríklad zo 4. storočia od sv. Atanáza Veľkého a sv. Ambróza Milánskeho a z 5. storočia od sv. Leva Veľkého a ďalších.

Petropavlovský pôst je v niektorých rokoch kratší, v iných dlhší. Záleží to od toho, kedy je v tom-ktorom roku sviatok Paschy, čiže Veľká noc. Ak je Pascha skôr, Petrovka je dlhšia, ak pripadne Pascha na neskorší termín, Petrovka je kratšia.

Štvrtým pôstom počas roka v gréckokatolíckej cirkvi je v lete, v auguste, pôst nazývaný Spasivka. Je to pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý sa slávi 15. augusta.
 

Vyberte región