DAŇOVNÍCI, POZOR:Na podanie odloženého daňového priznania je iba 8 dní

22.06.2022 Bratislava

Bratislava 22. júna (TASR) – Iba osem dní zostáva daňovníkom na podanie odloženého daňového priznania. Už 30. júna totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Túto povinnosť si bude musieť splniť 168.873 daňovníkov, upozornila v stredu Finančná správa (FS) SR.

"Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2021 na dani z príjmov doteraz viac ako milión daňových priznaní. Ďalších 168.873 očakáva do konca júna tohto roka. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň je nutné do konca júna aj zaplatiť," pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania už nie je. Podať priznanie do konca septembra môžu len daňovníci, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty a majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

O odklad zaplatenia dane alebo o splátkový kalendár môže požiadať daňovník, ktorému došlo k poklesu príjmov najmä v dôsledku mimoriadnej situácie, zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť pri výraznom obmedzení alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády. Dôvodom na odklad zaplatenia dane je aj to, ak by bola ohrozená výživa jeho alebo odkázaných osôb, alebo aj iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

"V žiadosti musí klient navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. odkladu," spresnila Rybanská. Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru. Platí totiž, že daňovník nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie daňového priznania daňový nedoplatok.
 

Vyberte región