V katolíckej cirkvi vo štvrtok slávia Narodenia sv. Jána Krstiteľa

23.06.2022 Bratislava

Bratislava 23. júna (TASR) - Katolíci na Slovensku i vo svete slávia vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, predchodcu Ježiša Krista. Pripomínajú si dôležitú úlohu tejto biblickej postavy v dejinách spásy, keď pripravoval ľudí na príchod Mesiáša, nabádal ich k pokániu a krstil v rieke Jordán.

Narodenie Predchodcu a Krstiteľa Jána je veľkým sviatkom aj pre veriacich gréckokatolíckej cirkvi.

Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a Alžbety, narodil sa svojim rodičom, keď už boli v pokročilom veku. Roky žil na púšti v samote asketickým životom. Keď mal 30 rokov, odišiel z púšte, aby pri rieke Jordán hlásal príchod Mesiáša a pripravoval ľudí na jeho pôsobenie. Nabádal ich k pokániu a krstil, mnohí išli za ním a dali sa pokrstiť. Prišiel aj Ježiš a Ján v ňom rozpoznal Spasiteľa.

Ján Krstiteľ vystupoval ako posledný starozákonný prorok, bol jednou z najvýznamnejších postáv dejín spásy. Zomrel mučeníckou smrťou v dôsledku toho, že napomínal vtedajšieho kráľa Herodesa pre jeho nemravný a hriešny život. Ten ho dal uväzniť a neskôr na žiadosť jeho nezákonnej manželky Herodiady a jej dcéry dal sv. Jána Krstiteľa vo väzení sťať.

Mučenícku smrť Jána Krstiteľa si kresťania pripomínajú 29. augusta.

Život sv. Jána Krstiteľa je témou viacerých kníh a výtvarných diel popredných umelcov sveta. Sú po ňom nazvané kostoly a katedrály aj na Slovensku. Jednou z nich je napríklad Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorá patrí medzi najznámejšie historické pamiatky tohto mesta. Ďalšie kostoly nesúce meno sv. Jána Krstiteľa sú i v Modre, Košiciach, Prešove a iných mestách Slovenska.
 

Vyberte región