ZSE prevezme kontrolu nad Východoslovenskou energetikou Holding

08.08.2022 Bratislava

Bratislava 8. augusta (TASR) – Západoslovenská energetika (ZSE) by mala prevziať kontrolu nad spoločnosťou Východoslovenská energetika Holding (VSEH), pričom transakcia si vyžiada aj prevod 51-percentného podielu VSEH v majetku štátu na ZSE. Slovensko zároveň dostane nové akcie ZSE tak, aby jeho majetkový podiel v ZSE zostal zachovaný. Vyplýva to zo zámeru prevodu majetkovej účasti štátu v spoločnosti VSEH, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Podobne prevedie svoj 49-percentný podiel v spoločnosti VSEH na ZSE aj E.ON First Future Energy Holding B.V. a získa za to akcie ZSE. Štát bude aj naďalej kontrolovať 51-percentý podiel na majetku oboch spoločností, len v prípade VSEH to bude prostredníctvom ZSE. Zvyšný, 49-percentný podiel majetku drží skupina E.ON. Podiely štátu a spoločností zo skupiny E.ON v spoločnostiach ZSE a VSEH sa po prevode podielu štátu a podielu spoločnosti E.ON First Future Energy Holding B.V. nezmenia.

"Hlavným zámerom prevodu majetkovej účasti štátu v spoločnosti VSEH je konsolidácia činností týchto spoločností s cieľom zvýšenia úspor z rozsahu, zoštíhlenia prevádzkových činností oboch podnikov a integrácie podporných a prevádzkových činností," uviedlo MH v predkladacej správe k zverejnenému zámeru.

Pozíciu štátu v porovnaní s jeho aktuálnou pozíciou vo VSEH a v ZSE by sa podľa rezortu hospodárstva mala v určitých aspektoch dokonca posilniť. Ministerstvo očakáva lepší prístup k informáciám, štát bude mať právo nominovať svojich zástupcov aj do orgánov dcérskych spoločností ZSE, v ktorých aktuálne nemá zastúpenie. Vo vzťahu k VSEH a jej dcérskym spoločnostiam má byť riadenie v medziach strategického a obchodného plánu, ktorý musí byť schválený aj štátom. Nové majú byť aj pravidlá dividendovej politiky.

Prevod podielov zároveň nebude mať žiadny vplyv na činnosť spoločnosti VSEH v oblasti energetiky, ktoré bude spoločnosť VSEH prostredníctvom svojich dcérskych spoločností naďalej vykonávať bez zmeny.
 

Vyberte región