Kandidátka na post predsedu PSK Supuková predstavila priority

09.11.2009 Prešov

Prešov 9. novembra (TASR) – Nezávislá kandidátka na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Kvetoslava Supuková, rozdelila svoje priority do oblastí sociálnej starostlivosti, školstva, turizmu, dopravy a ...
Súčasná starostka obce Vyšný Žipov, okres Vranov nad Topľou, sa chce v rámci regionálnej politiky zamerať na zlepšenie starostlivosti o starších občanov. Prínosom by podľa nej bola napríklad podpora rekonštrukcií obecných budov, ktoré by umožnili zriadenie sociálnych zariadení priamo v mestách a obciach.
Rovnako kladie dôraz aj na vytvorenie lepších štartovacích podmienok pre deti, ktoré po 18. roku života opúšťajú detské domovy. \"Myslím, že aj toto by sme mali riešiť či už chránenými dielňami alebo nízkonákladovými bytmi v daných lokalitách, \" povedala Supuková.
Za dôležitú oblasť považuje aj vytváranie podmienok pre dobré spolunažívanie s príslušníkmi rómskej menšiny, ktorá by podľa nej nemala byť izolovaná od majoritnej spoločnosti. Tomuto procesu by malo pomôcť napríklad budovanie obecných podnikov.
Napriek tomu, že viaceré úseky ciest 2. a 3. triedy boli zrekonštruované, v Prešovskom kraji je stále množstvo komunikácií v zlom technickom stave. Jednou z príčin je podľa nej neúmerná zaťaženosť nákladnou kamiónovou dopravou. \"Snažila by som sa o to, aby sa cestná doprava preniesla na nákladnú vlakovú dopravu, \" konštatovala kandidátka. Rovnako by podľa nej bolo potrebné zriadiť pre občanov severných okresov kraja priame rýchlikové spojenie s Bratislavou, ktoré v súčasnosti absentuje.
Supuková tvrdí, že je potrebné zlepšiť aj spoluprácu stredných škôl so zamestnávateľmi, ktorá by mala zabezpečiť praktické vzdelávanie v konkrétnych odboroch a zároveň by tak vyučovanie reagovalo aj na požiadavky trhu práce.
V oblasti rozvoja turizmu chce kandidátka využiť svoje skúsenosti, ktoré nadobudla ako členka združenia \"Ekovalali\", ktoré sa snaží rozvíjať cestovný ruch v mikroregióne. Podpora turizmu by podľa nej umožnila aj rozvoj malého a stredného podnikania.
Voľby do VÚC považuje kandidátka za veľmi dôležité, pretože práve regionálna samospráva disponuje kompetenciami, ktoré zásadne ovplyvnia rozvoj regiónu. Odhaduje, že sa na nich zúčastní do 30 percent voličov.
 

Vyberte región