Prioritami M. Kručaya sú doprava, školstvo a sociálna starostlivosť

09.11.2009 Prešov

Prešov 9. novembra (TASR) – Budovanie dopravnej infraštruktúry, posilnenie sociálneho zabezpečenia občanov, kvalitné školstvo a zavádzanie účinných protipovodňových opatrení, to sú hlavné tézy volebného programu ...
Ten sa bude o túto pozíciu uchádzať ako nominant strany Most-Híd a svoje priority dnes predstavil novinárom na tlačovej besede v Prešove.
Aktivity však plánuje nasmerovať aj do oblasti elektronizácie verejnej správy, ktorá by podľa neho urýchlila služby občanom a výrazne by zamedzila prípadnej korupcii. Okrem toho sa chce zamerať aj na projekty podporujúce využívanie alternatívnych zdrojov energie.
\"V regióne máme geotermálne pramene, ktoré produkujú množstvo tepelnej energie a tie sa musíme naučiť využívať. Rovnako je to aj so slnečnou energiou. Napriek tomu, že ide o najlacnejší zdroj, využívame ho veľmi málo, \" uviedol Kručay.
Svoje dlhoročné skúsenosti vysokoškolského pedagóga by chcel využiť predovšetkým na riešenie problémov v školstve, pretože investície do výchovy a vzdelávanie považuje za hlavný predpoklad napredovania v regióne. Rovnako sa podľa neho treba dôsledne venovať národnostnému školstvu, starostlivosti o vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia a v neposlednom rade zlepšiť podmienky pre výchovu deti s telesným a mentálnym postihnutím.
Kručay tvrdí, že školstvu neprospievajú časté reformy a nie je docenené ani postavenie učiteľov. Chybou podľa neho bolo aj to, že sa po novembri 1989 narušili niektoré časom overené systémy. \"To sa prejavuje napríklad aj v športe. Mali sme pomerne dobre vybudovanú starostlivosť o mládežnícku telovýchovu a dnes je šport posúvaný do druhej línie, čo nie je správne, \" konštatoval Kručay. Dodal, že telesná výchova, šport a zdravá životospráva najmä v detskom veku majú nezastupiteľné miesto v procese vytvárania zdravej a výkonnej populácie.
V súvislosti s demografickým vývojom na Slovensku Kručay pripomenul, že obyvateľstvo starne a preto je potrebné zvyšovať aj počet zariadení sociálnych služieb a domovov dôchodcov.
Prírodné prostredie a množstvo kultúrnych a historických pamiatok na území Prešovského kraja sú podľa kandidáta dobrým predpokladom na to, aby v tomto regióne napredoval aj cestovný ruch, čo by prinieslo nové pracovné príležitosti práve v lokalitách s vysokou nezamestnanosťou.
 

Vyberte región