Neoficiálne výsledky volieb - obvod Levoča

15.11.2009 Levoča

Účasť voličov v % 22.33
Počet volených poslancov 3

Platné hlasy pre kandidátov na poslancov
Por. číslo/Meno a priezvisko/Počet platných hlasov
12. Vladimír Ledecký 1620
2. Miroslav Čurilla 1477
13. Milan Majerský 1360
-------------------------------
1. Jozef Bača 1327
20. Peter Pitoňák 1277
5. Anton Drahomirecký 968
26. Miroslav Vilkovský 930
4. Miroslav Dolanský 640
11. Dušan Kresťanko 543
27. Katarína Wagnerová 379
25. Vladimír Tomko 316
22. Pavol Rosina 301
3. Júlia Čurillová 264
6. Mária Hagovská 259
7. Cyril Holub 167
10. František Kováčik 163
23. Emil Smik 156
15. Ladislav Mirga 146
8. Vladimír Chovanec 137
21. Iveta Polláková 117
14. Blanka Maľáková 99
19. Dana Palza 96
17. Lucia Muchová 80
16. Róbert Mogrovič 71
18. Mikuláš Muri 64
24. Štefan Sýkora 57
9. Imrich Kováč 26
 

Vyberte región