Budúci dirigenti sa zišli na kurzoch v Prešove

09.05.2003 Celý región

Vyše 120 lektorov a študentov z krajín Vyšehradskej štvorky sa zišlo 3. a 4. apríla v Prešove na dirigentských kurzoch pre mladých zbormajstrov. Podujatie bo...
Vyše 120 lektorov a študentov z krajín Vyšehradskej štvorky sa zišlo 3. a 4. apríla v Prešove na dirigentských kurzoch pre mladých zbormajstrov. Podujatie bolo druhou časťou dlhodobého projektu Hudbou k radosti a priateľstvu. S podporou Visegradského fondu rozvoja a Grantovej agentúry Univerzity Karlovej (UK) v Prahe ho realizujú Katedry hudobnej výchovy Prešovskej univerzity v Prešove a UK v Prahe.

Podľa koordinátora projektu Miloša Kodejšku, vedúceho rozvojových projektov UK, je cieľom projektu posilňovať význam hudobnej výchovy ako všeobecnovzdelávacieho predmetu prostredníctvom zborového spevu detí a mládeže. Autori projektu majú ambíciu udržiavať pri živote dávne tradície zborového spevu výchovou dirigentov. Na kurzoch boli prítomní poslucháči končiacich ročníkov vysokých škôl z Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny, Prahy, Ústí nad Labem, Ostravy, Rzeszowa a Szegedu. Už v prvý deň začali cvičiť s dovedna 12 lektormi, vyučujúcimi zbormajstrovstvo na univerzitách, vopred stanovených jedenásť študijných skladieb. Medzi lektormi je vedúcou osobnosťou univerzitný profesor Jiří Kolář z UK, ktorý sa riadeniu zboru venuje od roku 1964 a v súčasnosti je o. i. prezidentom Únie českých speváckych zborov.

Irena Medňanská za slovenskú projektovú stranu pripomenula, že prvou spoluprácou oboch katedier bol ešte v roku 2000 projekt Most k spolupráci. Naznačila, že „ vyšehradský. \" projekt má šancu na svoje viacnásobné opakovanie. V prvej etape realizácie projektu sa v novembri 2002 v Prahe uskutočnila zbormajstrovská súťaž. V záverečnej časti v septembri t. r. sa v Mladej Boleslave uskutoční festival muzikantov - členov komorných inštrumentálnych zborov.
(jj)
 

Vyberte región