Technická univerzita vo Zvolene hľadá dodávateľa elektriny i plynu

07.11.2022 Celý región

Zvolen 7. novembra (TASR) – Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) hľadá dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 781.228 eur bez DPH.

Predmetom zákazky je dodanie energií vrátane komplexných služieb. Spojené sú s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou, vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa. Patria sem objekty TUVZO a aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 28. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.
 

Vyberte región