VIII. Weberove dni v Prešove

09.05.2003 Celý región

Dejinám farmácie na Slovensku bol 4. apríla venovaný program vedecko-odbornej konferencie VIII. Weberove dni v Prešove. Prezident Slovenskej farmaceutickej s...
Dejinám farmácie na Slovensku bol 4. apríla venovaný program vedecko-odbornej konferencie VIII. Weberove dni v Prešove. Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) Jozef Čižmárik ocenil, že Weberove dni pomáhajú odkrývať biele miesta v dejinách slovenského lekárnictva. Účastníci konferencie si vypočuli o. i. príspevky o lekárnikoch Jánovi Halašovi, Jánovi Porubskom.

Najnovšie poznatky zo svojho výskumu existencie jezuitských lekární na Slovensku predostrel aj predseda sekcie dejín farmácie SFS Anton Bartunek, prešovský lekárnik, zakladateľ tradície Weberových dní. Ich prvý ročník sa konal v roku 1978. V sobotu 5. apríla sa konala konferencia Štandardy európskej lekárnickej etiky. O etických princípoch rakúskeho lekárnictva prednášal prezident Rakúskej lekárnickej komory Herbert Cabana.
 

Vyberte región