Košice dofinancujú DPMK zatiaľ sumou takmer 4,5 milióna eur

30.11.2022 Košice

Košice 30. novembra (TASR) - Mesto Košice dofinancuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sumou necelých 4,45 milióna eur. Vyplýva to zo zmeny rozpočtu, ktorú v utorok (29. 11.) odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom mimoriadnom zasadnutí. O zvyšných takmer dvoch miliónoch eur pre DPMK majú poslanci rokovať v decembri.

DPMK žiadal ešte v septembri o dofinancovanie zo strany mesta v sume 6,42 milióna eur. Za dôvod označil výpadok tržieb, pokles počtu cestujúcich i nárast cien. Tvrdí, že mesto opakovane informoval o nedostatočnej výške schváleného príspevku na krytie prevádzkových nákladov. DPMK vo svojej žiadosti uviedol, že ak nedôjde k dofinancovaniu, budú ohrozené úhrady dodávateľom, mzdy zamestnancov, splátky úverov, a tým aj plynulý chod a bezpečnosť premávky mestskej verejnej dopravy (MHD). Upozornil tiež, že by mohlo dôjsť k obmedzeniu až prerušeniu MHD v Košiciach.

Vedenie mesta s odôvodnením nedostatočného objemu disponibilných zdrojov navrhovalo pre DPMK čiastočné krytie v sume 4,52 milióna eur. Ďalších 422.751 eur z výnosu dane z príjmov fyzických osôb malo ísť na dofinancovanie školstva, keďže došlo k zvýšeniu koeficientu na žiaka neštátnych škôl či školských zariadení. V súvislosti s touto zmenou rozpočtu chcelo zároveň zrušiť septembrové uznesenie MsZ, ktorým poslanci odobrili zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti (MČ), ktoré si tak mali prerozdeliť necelého pol milióna eur.

Poslanci takýto návrh odmietli. Zo 4,92 milióna eur napokon poslali pre DPMK sumu 4,47 milióna eur a peniaze pre MČ ponechali. Zároveň požiadali primátora, aby na decembrové MsZ zaradil do programového rozpočtu návrh na dofinancovanie DPMK tak, ako dopravný podnik žiadal.

"Pevne verím, že sa nájdu peniaze aj na dofinancovanie DPMK v celom rozsahu a následne bude rozpočtovým opatrením dofinancované školstvo. DPMK už na začiatku roka žiadal peniaze," povedala pre TASR poslankyňa Zuzana Slivenská. Ak by prisľúbené financie dopravný podnik dostal, podľa nej by v súčasnosti nemuseli riešiť jeho dofinancovanie.

Primátor Jaroslav Polaček zdôrazňoval, že mesto prevzali v čase, keď do DPMK išlo ročne 18 miliónov eur, pričom pre tento rok je to na úrovni okolo 31 miliónov eur. "V rozpočte nie sú zvyšné prostriedky, ktoré by sme mohli ďalej rozdávať. My to školstvo v zmysle zákona potrebujeme riešiť a poslať peniaze, ktoré im patria. Ak neodídu peniaze pre DPMK, vznikne vážny kolaps. Musím si veľmi hlboko premyslieť, ako splniť požiadavky štátu, DPMK a uznesení," reagoval pre TASR Polaček.

Najbližšie MsZ je naplánované na 15. decembra.
 

Vyberte región